Naamswijziging

Wanneer je een gegronde reden meent te hebben voor de verandering van je naam of voornaam, kan je een verzoekschrift overmaken aan de minister van Justitie. De aanvraag moet duidelijk de reden van de naamsverandering en de nieuwe naam vermelden.

Volgende stukken moeten bij het dossier worden gevoegd:

  • geboorteakte
  • bewijs van woonst
  • bewijs van Belgische nationaliteit, vluchtelingen en staatlozen een attest dat deze hoedanigheid bewijst
  • een schriftelijke verbintenis de registratierechten te zullen betalen.

De aanvraag maak je over aan het Ministerie van Justitie, Dienst naamsveranderingen, Waterloolaan 115, 1000 Brussel.

Na behandeling van je dossier ontvang je:

  • de beslissing van de Minister (voornaamsverandering)
  • de beslissing via Koninklijk Besluit (naamsverandering)

Dit document moet je, binnen een termijn van 6 maanden te rekenen vanaf de dag waarop het Koninklijk besluit definitief is geworden, laten registreren. De kosten variëren tussen € 49 en € 740 euro.

Na de registratie moet je dit document binnen de 60 dagen overhandigen aan de dienst burgerlijke stand.

created bycreated by