Noodplanning

Het nieuwe decreet inzake noodplanning geeft de steden en gemeenten een grotere bevoegdheid in deze materie. Daarbij dient elke gemeente een gemeentelijk crisiscomité (GCC) op te richten dat instaat voor de gemeentelijke noodplannen (preventief) en de coördinatie van de hulpverlening (in geval van rampen).

Het secretariaat van het Lommelse GCC is ondergebracht bij de dienst Nieuwe Technologieën en voor de werking van de noodplanning is er een nauwe koppeling tussen het geografisch informatiesysteem van de stad en de informatietoepassing van de brandweer.


Contact:

Nico Vande Kerkhof
Ambtenaar bevoegd voor noodplanning
Norbert Neeckxlaan 52, 3920 Lommel
tel. 011 542 900
fax 011 552 542
e-mail: nico.vandekerkhof@lommel.be


Jan Jorissen
Brandweercommandant Lommel
Norbert Neeckxlaan 52, 3920 Lommel
tel. 011 542 900
e-mail: info@brandweerlommel.be

Openingsuren:
elke werkdag van 9 tot 12 uur
dinsdag van 14 tot 16 uur en van 17.30 tot 19 uur

created bycreated by