Duplicaat van een rijbewijs

Volgende documenten moet je voorleggen:

  • 2 recente pasfoto’s
  • attest van verlies of diefstal, afgeleverd door de lokale of federale politiediensten
  • in geval van vernieuwing van jouw rijbewijs na beschadiging of omwille van een oude foto, … moet het oude rijbewijs ingeleverd worden

Kostprijs: € 11


Duplicaat van een voorlopig rijbewijs

Je moet een attest van verlies, diefstal of vernietiging voorleggen… Als je een duplicaat nodig hebt van je voorlopig rijbewijs categorie B moet je ook 2 recente pasfoto’s meebrengen.

Kostprijs: € 7.50

created bycreated by