Een verblijf van meer dan 3 maanden

Vreemdelingen die langer dan drie maanden in België wensen te verblijven, moeten zich laten inschrijven in het wacht- of vreemdelingenregister van Lommel. Zij moeten een reële verblijfplaats in Lommel hebben.

Voor te leggen:

  • nationaal paspoort, eventueel voorzien van een visum of een machtiging tot voorlopig verblijf
  • pasfoto‘s
  • respectievelijk geboorteakte, huwelijksakte, …
  • bewijs uitschrijving met vermelding burgerlijke staat en laatste adres

Kostprijs verblijfsdocumenten: attest immatriculatie: € 5, elektronische kaarten: 1e afgifte gratis onder de 13 jaar, elk volgend € 20.

created bycreated by