OCMW

De afkorting OCMW staat voor “Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn”. Het is een openbare dienst die in elke gemeente bestaat. Het OCMW staat ten dienste van alle inwoners en heeft als doel het recht op maatschappelijke dienstverlening voor iedereen te verzekeren.

Het OCMW is er dus voor iedereen, ongeacht de leeftijd, de sociale situatie en de politieke of godsdienstige overtuiging. In principe moet men wel inwoner zijn van de gemeente. Alle inlichtingen en administratieve prestaties zijn gratis. Alle personeelsleden van het OCMW hebben zwijgplicht. Dit betekent dat alle informatie strikt vertrouwelijk wordt behandeld.


Contact:

OCMW Lommel
Hertog Janplein 1, 3920 Lommel
tel. 011 550 170
fax 011 399 767
e-mail: info@sociaalhuislommel.be

created bycreated by