Vacatures

Vacature projectcoördinator Bosland

De projectcoördinator staat rechtstreeks onder de leiding diensthoofd milieu en natuur van de stad Lommel. Hij staat binnen Bosland ten dienste van alle partners en staat in voor de projectcoördinatie en de inhoudelijke werking van het strategisch project.  

Het is een voltijdse betrekking, een contractuele aanstelling van bepaalde duur (projectduur: 3 jaar)
Om in aanmerking te komen voor deze functie moet je houder zijn van een diploma van universitair niveau, ervaring in gelijkaardige functie strekt tot aanbeveling (projectmanagement).

Interesse? Lees hier de volledige functiebeschrijving en het functieprofiel.

Meer info bij het stadsbestuur van Lommel, Hertog Janplein 1, 3920 Lommel tel. 011 399 799 of jacqueline.hendrickx@lommel.be. Inschrijven kan enkel met een aangetekend schrijven ten laatste op 17 april 2014 (postdatum geldt als bewijs).


Vacature coördinator personeelszaken bij Brandweer Noord-Limburg

Ben je administratief nauwkeurig? Gebeten door HR-beleid? Positief, loyaal en communicatief? Begaan met alle medewerkers?
Misschien ben jij wel de coördinator personeelszaken die de stad Lommel zoekt ter versterking van de brandweerzone Noord-Limburg?

Je staat in voor:
- Organiseren en ontwikkelen van het personeelsbeleid van de zone in de breedste zin van het woord
- Ontwikkelen van het menselijk potentieel (zowel van vrijwillige als beroepskrachten) binnen de zonale organisatie.
- Verlenen van de nodige ondersteuning ter versterking en ontplooiing van de individuele mogelijkheden
- Het bereiken van een symbiose tussen de administratieve ondersteunende diensten en de
operationele aspecten van de brandweerzone.
- Coördineren van en leiding geven aan alle personeelszaken verwante diensten.

Lees hier alles over het functiebeschrijving en het functieprofiel.

Meer info bij Ann Gadeyne, tel. 011 54 29 00 of info@brandweerlommel.be en stel je kandidatuur door middel van een aangetekend schrijven aan de heer burgemeester Peter Vanvelthoven, Hertog Janplein 1, 3920 Lommel, uiterlijk op 30 april 2014 (de postdatum geldt als bewijs). Best voegt u bij dit schrijven ook een kopij van uw hoogste diploma en een CV.


Vacature vrijwillige brandweermannen (m/v)

Zoek je een uitdaging waarin je echt een verschil kan maken? Een uitdaging waarbij collega’s letterlijk en figuurlijk door het vuur gaan voor elkaar? Een uitdaging waarbij actie centraal staat en je terechtkomt in een poel van kameraadschap en
samenhorigheid?

De stad Lommel is voor de versterking van de brandweerdienst van Lommel op zoek naar gemotiveerde vrijwillige brandweermannen (m/v).  Twaalf voor de hoofdpost in Lommel en drie voor de voorpost in Neerpelt (+ aanleg wervingsreserve van twee jaar).

Functie:
Je blust branden
Je helpt bij verkeersongevallen
Je redt mensen en dieren in nood
Je beschermt goederen

Kandidaten dienen dynamisch, sportief en fysiek in orde te zijn en dag en nacht paraat te willen staan ten dienste van de bevolking.

Lees hier alle voorwaarden.

Meer informatie bij Ann Gadeyne, tel. 011 54 29 00 of info@brandweerlommel.be. Stel je kandidatuur door middel van een aangetekend schrijven aan de heer burgemeester Peter Vanvelthoven, Hertog Janplein 1, 3920 Lommel, uiterlijk op 30 april 2014 (de postdatum geldt als bewijs). Best voegt u bij dit schrijven ook een kopij van uw hoogste diploma en een CV.


Jobstudenten voor het stedelijk zwembad

Tijdens de maanden juli en augustus werft het stadsbestuur jobstudenten aan voor de functie van redder in het stedelijk zwembad. Daarnaast wordt een wervingsreserve aangelegd. Kandidaten moeten bereid zijn te werken op zaterdag, zondag en tijdens de avonden. Ze dienen in het bezit te zijn van het hoger reddersbrevet van het BLOSO of van een ander gelijkwaardig getuigschrift goedgekeurd door het BLOSO.

Interesse? Hier kan je het sollicitatieformulier downloaden. Meer informatie bij de stedelijke sportdienst, Sportveldenstraat 10, Lommel, tel. 011 54 84 01 of danny.cools@lommel.be.


Vakantiewerkers Kinderclub en sportdienst

Om bij de Kinderclub aan de slag te kunnen moet je 18 jaar zijn, een blanco strafregister kunnen voorleggen en beschikken over één van de volgende diploma’s: zevende jaar kinderzorg, bijzondere jeugdzorg, specialisatiejaar leefgroepen of internaatwerking, opvoedster, sociaal technische wetenschappen of jeugd- en gehandicaptenzorg.

Hier kan je het formulier downloaden om je kandidaat te stellen. Meer info bij de Kinderclub via via inge.vernelen@lommel.be.

Om in aanmerking te komen voor sportkampbegeleider bij de sportdienst moet je eveneens een blanco strafregister kunnen voorleggen en student zijn in de richting sport, lichamelijke opvoeding of onderwijs.

Hier kan je het formulier downloaden om je kandidaat te stellen. Meer info bij de Sportdienst via frank.torfs@lommel.be.


Voetverzorging

Het OCMW heeft een overeenkomst met zelfstandige voetverzorg(st)ers voor voetverzorging bij bejaarden en mindervaliden. Om het team van voetverzorg(st)ers te versterken doet het OCMW een oproep aan voetverzorgsters om een overeenkomst af te sluiten.

Voorwaarden waaraan deze voetverzorg(st)ers moeten voldoen:

1) beschikken over een erkend studiegetuigschrift voor voetverzorging;
2) Hetzij als zelfstandige een praktijk hebben te Lommel hetzij verbonden zijn aan een erkende dienst die werkzaam is in Lommel.

Procedure tot het afsluiten van een overeenkomst met het OCMW

Voetverzorg(st)ers en diensten die voetverzorging in hun dienstverlening hebben en die een overeenkomst met het OCMW wensen te sluiten dienen hiertoe een schriftelijke aanvraag te richten tot de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, Hertog Janplein 1, 3920 Lommel en dit ten laatste op 18 april 2014 met vermelding van de volgende gegevens:
1) identificatie van de pedicure(s);
2) vestigingsplaats van de zelfstandige praktijk, resp. het praktijklokaal van de dienst waar de voetverzorging plaatsvindt.

De aanvraag dient vergezeld te zijn van de volgende documenten:
1) een voor eensluitend verklaard afschrift van het studiegetuigschrift van pedicure;
2) voor zelfstandige pedicures: een afschrift van de inschrijving in het Handelsregister en van het B.T.W.-nummer;
3) voor diensten: een afschrift van de erkenning van de dienst.

Indien u hierover meer informatie wenst kunt u steeds contact opnemen met het OCMW van Lommel. Daniëlle Palmans (tel. 011/397 102) of Ingrid Debrier (tel. 011/399 755) geven u graag meer informatie.

created bycreated by