Vacatures

Brandweerzone Noord-Limburg gaat over tot de aanduiding van (m/v):Bijzondere rekenplichtige a rato van 1 dag per week


De bijzondere rekenplichtige is verantwoordelijk, onder het gezag van het college, voor het budgettair en financieel beheer van de zone.

De eerste taak is het opstellen van de begroting. Vervolgens zal een boekhoudsysteem dienen opgezet te worden volgens de wettelijke bepalingen en zullen alle procedures in verband met uitgaven, inningen en verwerking moeten vastgelegd worden.

Lees hier alles over het gezochte profiel voor deze vacature, de selectieprocedure, hoe je kan solliciteren, enz..Deskundige financiën en overheidsopdrachten

De deskundige Financiën en overheidsopdrachten zorgt ervoor dat de boekhoudkundige en financiële werkzaamheden van de brandweerzone worden georganiseerd, uitgevoerd en opgevolgd. Hij/zij behartigt, in samenwerking met de bijzonder rekenplichtige, de opmaak en opvolging van de budgetten en budgetwijzigingen. Hij/zij is verantwoordelijk voor opvolging
van de ontvangsten en uitgaven van de brandweerzone.

De deskundige Financiën en overheidsopdrachten zorgt ervoor dat de specifiek aan hem/haar toegewezen dossiers en opdrachten in het kader van overheidsopdrachten en contractbeheer worden opgestart, uitgevoerd en opgevolgd, zodat de brandweerzone en het bestuur de gewenste resultaten kunnen bereiken. 

Lees hier alles over het gezochte profiel voor deze vacature, de selectieprocedure, hoe je kan solliciteren, enz..created bycreated by