Plastiek- en glasinzameling in de wijken


Vanaf 2014 wordt de huis aan huis inzameling stopgezet en schakelen we over naar een wijkinzameling. De glasinzameling wordt voortaan gekoppeld aan de plastiekinzameling in de wijken. 

De data en de uren vind je in de afvalkalender 2014. 

Uit een onderzoek van Fost Plus blijkt dat het huis aan huis inzamelen van glas de minst efficiënte vorm van inzamelen is. Dat bewijzen ook de cijfers. In Lommel wordt gemiddeld 19,6 kg glas per jaar en per gezin gescheiden ingezameld. Op Vlaams niveau is dat gemiddeld 29 kg per jaar. 


Let op! Er mag enkel plastiekafval in de container gedeponeerd worden. Indien toch ander afval zou worden aangeleverd, wordt dit aanzien als sluikstorten en volgens het betreffende belastingsreglement beboet met minimumbedrag van 75 euro. Ook het achterlaten van plastiek- of ander afval op het moment dat de container niet meer aanwezig is, wordt beboet.

created bycreated by