Nieuws

Aan de rotonde op de N71, op de grens van Mol en Lommel en de provincies Limburg en Antwerpen, wordt vandaag een monumentaal nieuw kunstwerk ingehuldigd. Het werk “Lommel Leven Liefde” van beeldende kunstenares Liliane Vertessen doet dienst als veilige toegangspoort tot het Lommelse en Limburgse grondgebied. Een krachtig welkom en een signaal van kwaliteit. Het beeld is een geschenk van de Stichting Charlotte J. van der Seijs aan de stad Lommel.

>> lees meer

In de kijker

Klimaat 14-daagse

klimaat14Een klimaatwandeling in de Wateringen? Infosessies over energiezuinig wonen en ventileren? Een film over de gevolgen van de voedselindustrie of een landschapswandeling? Je kan ze bijwonen of meemaken tijdens de Klimaat 14-daagse. 

Hier lees je alles over de diverse activiteiten.


Elektriciteitsschaarste in de winter

Recent was er in de media heel wat te doen over mogelijke stroomonderbrekingen mocht er tijdens de winter een tekort aan stroom ontstaan, onder meer door het stilliggen van een aantal kerncentrales. De stad Lommel en de gemeentelijke veiligheidscel bereiden zich maximaal voor op een mogelijke elektriciteitsschaarste.

Ons land is onderverdeeld in 5 elektriciteitszones, die elk op hun beurt nog eens onderverdeeld zijn in 6 clusters. Lommel maakt deel uit van één van die clusters. In geval van elektriciteitsschaarste kan Elia, de beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit, de verbinding met het elektriciteitsnet tijdelijk onderbreken. Welke zones worden afgeschakeld, zal bepaald worden door hogerhand. Een cluster kan maximum 4 uur aaneensluitend zonder stroom zitten. Die periode zal hoogstwaarschijnlijk steeds tussen half 6 en half 10 ’s avonds zijn aangezien het verbruik dan het hoogst is.

Reden tot paniek is er niet. Is er sprake van nakende schaarste, dan start de FOD Economie met een sensibiliseringscampagne. De FOD Economie zal de bevolking oproepen om minder energie te verbruiken. Hiervoor doet de overheid een beroep op de burgerzin en solidariteit van iedereen. Tips om energie te besparen vind je op 
www.energiesparen.be.

Het stadsbestuur organiseerde afgelopen woensdag een infosessie in Cultuurcentrum De Adelberg. De presentatie kan u hier nalezen. 

Openbaar onderzoek Het Hoeksken

Op 23 september ll. werd het voorontwerp van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Het Hoeksken” ter voorlopige aanvaarding voorgelegd aan de gemeenteraad. Het plangebied van dit GRUP situeert zich nabij het centrum van Lommel en wordt begrensd door de Molsekiezel, Gasstraat, Adelberg en Sleutelstraat. 

Het stadsbestuur wil door de opmaak van dit GRUP nieuwe stimulansen genereren en wenst de ontwikkeling van een binnengebied tot een kwalitatief woongebied met een duidelijk zicht op toekomstige rooi- en bouwlijnen. Het stadsbestuur wil het woningaanbod in Lommel versterken en dit met aandacht voor verschillende bevolkingsgroepen. 

Het openbaar onderzoek van het GRUP “Het Hoeksken” begint op 6 oktober 2014 en loopt tot en met 4 december 2014. 

Hier kan u alle documenten raadplegen van het openbaar onderzoek.
 

Openbare verkoop woning Stortstraat

Op vrijdag 24 oktober gaat notariskantoor Flemings & Jansen over tot de verkoop van een woning in de Stortstraat 45.

Lees hier alle info


De stad Lommel op Facebook en Twittercreated bycreated by