Nieuws

De Special Olympics zijn nog maar pas achter de rug, of er staat al een nieuw internationaal kampioenschap op de Lommelse sportkalender. Dit weekend is de Sahara en het stadscentrum het decor voor het Jeugd Europees Kampioenschap oriëntatielopen.

In drie disciplines nemen de allerbeste atleten tussen 16 en 20 jaar het tegen elkaar op in de straten en bossen van Lommel.

>> lees meer

In de kijker

Nucleaire sirenetesten

De elektronische sirene zal op donderdag 2 oktober tussen 11.45 en 13.15 uur getest worden. Op het ogenblik van de test zal de sirene een NBC alarmsignaal geven (nucleair, biologisch, chemisch). Dat is een gemoduleerde huiltoon die na een korte periode herhaald wordt.

Na dit signaal zal uit de luidsprekers van de sirene de gesproken boodschap ‘Proefsignaal’ weerklinken, voorafgegaan door een “ding dong” geluid. 

Meer info via www.seveso.be
 

Openbaar onderzoek Het Hoeksken

Op 23 september ll. werd het voorontwerp van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Het Hoeksken” ter voorlopige aanvaarding voorgelegd aan de gemeenteraad. Het plangebied van dit GRUP situeert zich nabij het centrum van Lommel en wordt begrensd door de Molsekiezel, Gasstraat, Adelberg en Sleutelstraat. 

Het stadsbestuur wil door de opmaak van dit GRUP nieuwe stimulansen genereren en wenst de ontwikkeling van een binnengebied tot een kwalitatief woongebied met een duidelijk zicht op toekomstige rooi- en bouwlijnen. Het stadsbestuur wil het woningaanbod in Lommel versterken en dit met aandacht voor verschillende bevolkingsgroepen. 

Het openbaar onderzoek van het GRUP “Het Hoeksken” begint op 6 oktober 2014 en loopt tot en met 4 december 2014. 

Hier kan u alle documenten raadplegen van het openbaar onderzoek.
 

Lommel schakelt over op glasbollen voor glasinzameling

glasbollenDe wijkinzameling van glas stopt op 30 september 2014. Vanaf dan kan je holglas deponeren in de glasbollen die verspreid staan opgesteld in Lommel. Kortom, je sorteert het glas op een moment dat het je past. 

Uit de cijfergegevens blijkt namelijk dat met de wijkinzameling gemiddeld jaarlijks 10 kg glas per inwoner verzameld wordt. Vorig jaar werd met de huis aan huis inzameling 16,7 kg glas per inwoner ingezameld. Op plaatsen in Vlaanderen waar men met glasbollen werkt, is dit gemiddeld 29 kg/inwoner per jaar. 
Daarom is beslist om op een 30-tal centrale en openbare plaatsen in het centrum en de Lommelse wijken glasbollen te plaatsen.

Alle inwoners krijgen een folder van Limburg.net in de brievenbus met uitleg over het correcte gebruik van glasbollen en de precieze locaties. Hier kan je het digitaal lezen. Voor meer informatie kan je terecht bij de stedelijke milieudienst op het nummer 0800 999 10. 
 

Elektriciteitsschaarste in de winter

Recent was er in de media heel wat te doen over mogelijke stroomonderbrekingen mocht er tijdens de winter een tekort aan stroom ontstaan, onder meer door het stilliggen van een aantal kerncentrales. De stad Lommel en de gemeentelijke veiligheidscel bereiden zich maximaal voor op een mogelijke elektriciteitsschaarste.

Ons land is onderverdeeld in 5 elektriciteitszones, die elk op hun beurt nog eens onderverdeeld zijn in 6 clusters. Lommel maakt deel uit van één van die clusters. In geval van elektriciteitsschaarste kan Elia, de beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit, de verbinding met het elektriciteitsnet tijdelijk onderbreken. Welke zones worden afgeschakeld, zal bepaald worden door hogerhand. Een cluster kan maximum 4 uur aaneensluitend zonder stroom zitten. Die periode zal hoogstwaarschijnlijk steeds tussen half 6 en half 10 ’s avonds zijn aangezien het verbruik dan het hoogst is.

Reden tot paniek is er niet. Is er sprake van nakende schaarste, dan start de FOD Economie met een sensibiliseringscampagne. De FOD Economie zal de bevolking oproepen om minder energie te verbruiken. Hiervoor doet de overheid een beroep op de burgerzin en solidariteit van iedereen. Tips om energie te besparen vind je op 
www.energiesparen.be.

Het stadsbestuur organiseert op woensdag 15 oktober om 20 uur in Cultuurcentrum De Adelberg voor alle inwoners een infoavond over het afschakelplan en de stroomschaarste. De toegang is gratis en aanmelden is niet verplicht.


Het Huis van de Wereld zet de deuren open

huisvandewereldHet Huis van de Wereld, met de stedelijke integratiedienst en de dienst internationale samenwerking, zet op zondag 5 oktober haar deuren open van 14 tot 17 uur. Iedereen is welkom om kennis te maken met het documentatiecentrum voor informatie over een bepaalde cultuur, religie of Internationale samenwerking.

Huis van de Wereld, Stationstraat 21, 011/53 97 20De stad Lommel op Facebook en Twittercreated bycreated by