OCMW-raad

Het OCMW wordt bestuurd door de raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad). De taak van de raad voor maatschappelijk welzijn is “aan de personen en gezinnen de dienstverlening te verzekeren waartoe de gemeenschap gehouden is”. Deze dienstverlening kan onder meer van curatieve, preventieve, materiële, sociale, medische, sociaal-medische of psychologische aard zijn.

De OCMW-raad vergadert elke derde maandag van de maand (indien deze dag op een officiële feestdag valt, wordt de vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag). Iedereen is welkom op de openbare zittingen van de OCMW-raad. De vergaderingen beginnen om 20 uur en vinden plaats in de raadzaal van het OCMW in het Huis van de Stad, Hertog Janplein 1 in Lommel.