Brandweer

De brandweer van Lommel is één van de drie Y-centra in Limburg. De dienst wordt verzekerd door een gemengd korps van vrijwilligers en beroepspersoneel. Het beroepspersoneel garandeert een minimale interventiepermanentie gedurende de daguren op alle werkdagen.

De brandweer is 24 op 24 uur te bereiken via het nummer 112. De brandweerdienst draait 24 op 24 uur met 2 volledig uitgeruste ziekenwagens mee in het circuit van de dringende medische hulpverlening.

Op 1 januari 2015 gaat de brandweerzone Noord-Limburg definitief van start. Concreet betekent dit dat de brandweerzone Noord-Limburg de 11 gemeenten Bocholt, Bree, Ham, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Leopoldsburg, Lommel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt, Overpelt en Peer verenigt en beschermt.

De bedoeling van de schaalvergroting is de kwaliteit van de brandweer te verhogen. Een betere hulpverlening, onder meer door intensievere opleiding, moet de veiligheid van burgers en personeel vergroten. Positief nieuws voor onze burgers waar we graag zorg voor dragen.

Voor de burger zijn de nakende veranderingen nauwelijks waarneembaar. Elke gemeente of stad die nu over een brandweerkazerne beschikt, zal die op 1 januari 2015 nog steeds hebben. De interventies zullen even snel als vroeger gebeuren. Enkel de organisatie ervan wordt dan bovenlokaal geregeld. Eén brandweerzone genereert vele voordelen: een aanzienlijke schaalvergroting, één administratie, één boekhouding. Bovendien is één van de belangrijkste elementen in de hervorming - het hele land wordt ingedeeld in brandweerzones – het feit dat elke brandweerman hetzelfde statuut heeft. Brandweerlieden zullen overal dezelfde vergoeding krijgen en ook dezelfde opleidingen moeten volgen zodat er uniformiteit in de wereld van de brandweer heerst.

Op termijn zal er ook sterker ingezet worden op samenwerking. Samenwerking tussen de posten van de zone en tussen de zones onderling. De oprichting van een brandweerzone betekent ook dat in elke gemeente dezelfde prijs voor bepaalde interventies gehanteerd zal worden en iedereen kan rekenen op dezelfde service.

Meer info op www.brandweernoordlimburg.be 

Openingsuren & contact

adres
Norbert Neeckxlaan 523920 Lommel
Tel. tel.
011 54 29 00
Fax fax
011 55 25 42
e-mail
info@hvznl.be
Vandaag:8 tot 21 u

De brandweer is 24 op 24 uur te bereiken via het nummer 112 of rechtstreeks op het nummer 011 54 29 00.

Deel deze pagina