Communicatie en onthaal

Lommelaren hebben recht op degelijke en duidelijke informatie. De dienst Communicatie is het aanspreekpunt voor volgende taken en communicatieproducten:

 • Informatie en beleidsvoorlichting
  Via het stedelijk informatieblad Info Lommel worden de Lommelaren maandelijks op de hoogte gebracht van beleidsbeslissingen, nieuwe of gewijzigde dienstverleningen, evenementen, openbare werken, enzovoort. Info Lommel verschijnt in een oplage van 14.800 exemplaren en wordt huis-aan-huis bedeeld. Je vindt het informatieblad ook maandelijks terug op de website. De beleidsbeslissingen van de gemeenteraad en het schepencollege worden via persberichten verspreid. Een databestand van alle persberichten vind je ook op de website. De agenda en het verslag van de gemeenteraad kan je raadplegen via de website. Tweejaarlijks geeft het stadsbestuur een infogids uit, die gratis ter beschikking wordt gesteld. De gids bevat alle info over de stadsdiensten en hun dienstverlening en ook de dienstverlening van niet-stedelijke organisaties en instellingen.
 • Burgerparticipatie
  Aanvraag huiskamergesprekken met de burgemeester en/of schepen en organisatie Idee Puur, stadsdebat, om burgerinspraak en participatie te verhogen.
 • Informatie via andere kanalen
  Elektronische informatieborden in het straatbeeld, publicaties in diverse kranten en regionale weekbladen.
 • Stadstelevisie
  Dag Limburg kan je elke dag bekijken, na het TVL-journaal van 18.30 uur.
 • Advertenties in kranten en tijdschriften
 • Bewaken van de huisstijl
 • Website
  De coördinatie en het permanent attractief houden van de stedelijke website.

Openingsuren & contact

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 700
Fax fax
011 399 740
e-mail
info@lommel.be
Vandaag gesloten

De stadsdiensten werken voorlopig enkel op afspraak. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina