Cultuurcentrum De Adelberg

CC De Adelberg is al meer dan twintig jaar een stedelijk cultuurcentrum en ontmoetingsplaats in het hart van Lommel. Als culturele organisatie is zij een actieve en spreidende actor in onze stad, maar ook één van de grootste creatieve spelers in Noord-Limburg. Het cultuurcentrum wil een ‘Huis voor Iedereen’ zijn, met een regionale uitstraling en een stevige lokale verankering. Deze visie past in een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid van de stad Lommel.

Het programma is samengesteld uit hedendaagse podiumkunsten binnen alle genres: theater, dans, familietheater en  schoolvoorstellingen, populaire, klassieke en wereldmuziek, humor en cabaret, circustheater, poëzie en literatuur. Daarnaast biedt het centrum een eigen filmprogrammatie aan, aanvullend op het programma van het commerciële bioscoopcomplex UGC, waarmee zij het gebouw deelt.

De Adelberg programmeert ook het ruimste aanbod vorming van de regio (lezingen, cursussen, uitstappen) en dit in samenwerking met relevante actoren en met aandacht voor jongerenvorming, levenslang leren, cultuurhistorische en maatschappelijke thema’s.

Aanvullend op de eigen programmatie realiseert en ondersteunt het cultuurcentrum een kwalitatief en duurzaam lokaal cultuurbeleid met bijzondere aandacht voor gemeenschapsvorming, cultuureducatie, talentontwikkeling en het bereiken van kansengroepen. De Adelberg heeft ook een uitgebreide receptieve werking. Zij fungeert als open huis en stelt haar gebouwen ter beschikking van socio-culturele verenigingen, non-profit organisaties en commerciële werkingen, zowel binnen als buiten Lommel.

De Adelberg werkt met een vast team van theatertechnici, stafmedewerkers, een administratief team en een onderhoudsteam. Dit wordt aangevuld met vrijwilligers en stagiairs. Gedrevenheid, passie, creativiteit en flexibiliteit zijn eigen aan dit team. Het cultuurcentrum beheert volgende gebouwen: Cultuurcentrum De Adelberg, Raadhuis (Concertzaal Charlotte J. van der Seijs).

De Adelberg staat voor grote uitdagingen. De volgende jaren wordt sterk ingezet op sfeer, beleving, imago en duurzaamheid. Het stadsbestuur heeft ruime middelen ter beschikking gesteld om de volledige foyer te verbouwen tot een eigentijdse en sfeervolle ruimte. De Adelberg krijgt een gezellige bar en we opteren voor een zo multifunctioneel mogelijk gebruik van de foyer, zodat zowel het cultuurcentrum als de socio-culturele verenigingen meer artistieke ruimte krijgen. Met deze versterking gaan we de toekomst in als een actieve ontmoetingsplek, waar een breed publiek kan genieten van boeiende en prikkelende culturele belevingen.

Meer info via www.ccdeadelberg.be 

Contact

adres
Adelbergpark 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 699
e-mail
info@ccdeadelberg.be

Meer info op www.ccdeadelberg.be 

Deel deze pagina