Huis van de Wereld (Dienst diversiteit en gelijke kansen en Dienst lokaal mondiaal beleid )

Diversiteit is de afgelopen jaren zeer belangrijk geworden in onze samenleving. Daarom werd in 2005 het Huis van de Wereld opgericht. Je vindt er onder meer de Dienst Diversiteit en Gelijke kansen en de Dienst lokaal mondiaal beleid van de stad Lommel.  

De Dienst Diversiteit en Gelijke kansen streeft ernaar om het samenleven  in deze kleurrijke samenleving te bevorderen met respect voor elkaar.   

Samen met het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII) zetten we ons in voor een samenleving waar iedereen gelijke kansen krijgt ongeacht herkomst of achtergrond. Het AgII begeleidt elke nieuwkomer  in een  individueel inburgeringstraject. Zij oriënteren elke nieuwkomer naar taallessen Nederlands en bieden een cursus maatschappelijke oriëntatie over leven in België aan.  

Het Huis van de Wereld organiseert aanvullend verschillende activiteiten die bijdragen tot een verdere inburgering en een aangenaam, respectvol samenleven met elkaar.   

Elke nieuwkomer die zich in Lommel vestigt, gaat naar het contactpunt van het AgII te Pelt, Kerkstraat 1 te 3910 Pelt. Dit is elke donderdag open van 9 u tot 12 u en van 13.30 u tot 16 u.  

https://integratie-inburgering.be/contactpunt-pelt

Openingsuren & contact

adres
Stationsstraat 213920 Lommel
Tel. tel.
011 399 610
e-mail
huisvandewereld@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

De stadsdiensten werken enkel op afspraak tijdens de openingsuren. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. 

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina