Aangifte droogteschade

De zware gevolgen van het extreme weer van de afgelopen weken voor de land -en tuinbouwsector zichtbaar. De landbouworganisaties melden ons dat zij hun leden informeren om de schade aan hun percelen te laten vaststellen.

Tijdens de droogteperiode in 2018, met bijhorende landbouwschade, werd door de Vlaamse overheid aangekondigd dat het systeem van schaderegeling bij landbouwrampen vanaf 2019 zou wijzigen, met de invoering van een brede weersverzekering.

Uiteindelijk gaat het nieuwe Decreet Vlaams Rampenfonds, met de brede weersverzekering, pas in op 1 januari 2020. Dit wil zeggen dat voor 2019 de bestaande regeling en werkwijze met betrekking tot het inventariseren van kracht blijft. Landbouwers kunnen zich dus tot uw administratie wenden om de schade te laten vaststellen door de gemeentelijke schattingscommissie.

De Vlaamse overheid meldt ons dat zij in 2019 geen digitaal systeem ter beschikking zullen stellen voor het rechtstreeks ingeven en/of verwerken van schadegevallen. Wij hebben geen zicht op de ondersteuning die de Vlaamse overheid hierrond in de toekomst zal bieden aan de gemeenten, aangezien de coördinatie van alle rampen vanaf 1 januari 2020 wordt overgedragen van het departement Landbouw en Visserij naar het Departement Kanselarij en Bestuur.

Ongeacht het feit of er een erkenning komt als landbouwramp, kan de landbouwer ook vragen om de schattingscommissie samen te roepen om vaststellingen te doen met het oog op individuele aftrekbare uitgaven voor bedrijven die gebruik maken van het forfaitair belastingstelsel en voor het bekomen van vrijstelling van maatregelen in het kader van het Mestactieplan.

Aanvraag

De getroffen landbouwers moeten een schriftelijke aanvraag richten aan de burgemeester om de gemeentelijke commissie tot vaststelling van schade aan teelten samen te roepen.

In deze aanvraag (zie deze modelbrief) moet je ook het volgende opnemen:

 • Naam
 • Datum van de gebeurtenis die de schade veroorzaakte nl. ‘juni-juli 2019’
 • Gebeurtenis die de schade veroorzaakt: ‘droogte’
 • Beschadigde percelen volgens nr. van de laatste oppervlakte aangifte ‘verzamelaanvraag 2019’
 • Vermoedelijke oogstdatum van betreffende percelen
 • Kopies van fotoplannen waarop de percelen staan aangeduid
 • Bewijslast (vb. weegbonnen) voor teelten die reeds geoogst zijn

Deze aanvraag moet je uiterlijk 28 augustus 2019 indienen bij de Dienst Lokale Economie  (Huis van de Stad) en/of via e-mail: griet.willems@lommel.be

Schadecommissie

De schadecommissie zal via een plaatsbezoek de beschadiging van de teelten komen vaststellen op 4 september 2019 en/of 5 september 2019.

Het ‘Proces-Verbaal van vaststelling van schade aan teelten’ (opgemaakt door de schattingscommissie) is geldig voor:

 • Bewijs van eventuele erkenning als ramp
 • Aftrek van belastingen
 • Vrijstelling/uitstel van sociale bijdragen
 • Vrijstelling/uitstel VLAM promotiebijdrage
 • Vrijstelling nitraatresiducampagne

Indien er erkenning komt als landbouwramp dient er minimaal 30 % schade per teelt te zijn en zal er maximum 50 % uitbetaling van de schade zijn (tenzij er een weersverzekering is afgesloten).

Meer info

Wenst u meer informatie met betrekking tot vaststelling van schade waar een Proces-verbaal van vaststelling van schade aan teelten van opgemaakt worden, gelieve contact op te nemen met de Dienst Lokale Economie, op weekdagen tussen 9u en 16u van 5 augustus 2019 t.e.m. 8 augustus 2019 en van 26 augustus 2019 t.e.m. 30 augustus 2019 via het telefoonnummer 011/399.818 (Griet Willems – Deskundige Lokale Economie).

Hoe kan je deze aanvraag indienen?

Via dit aanvraagformulier dat je kan afdrukken, invullen en met de nodige stukken  indienen bij de stad Lommel

 

droogteschade

Openingsuren & contact

Lokale economie

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
Fax fax
011 399 740
e-mail
lokale.economie@lommel.be
Vandaag gesloten

In de namiddag enkel op afspraak.

Deel deze pagina