naar top

E-loket

Voor aanvragen met e-id heb je een kaartlezer nodig. Bij sommige e-id formulieren ontvang je het gevraagde attest met digitale handtekening meteen als een pdf-document. Heb je geen e-id lezer, dan kan je bij deze formulieren alsnog een aanvraag indienen door na het klikken op e-id te kiezen voor ‘verdergaan zonder aanmelden’.

Het aantal formulieren dat je enkel met e-id kan aanvragen is beperkt.

Zoek alfabetisch

 • A

  • Aanvraag Boek op Bezoek

   Formulier
  • Aanvraag ledigen zelfgeplaatste bladkorf

   Formulier
  • Aanvraag machtiging praalwagen carnaval

   Formulier
  • Aanvraagformulier bewegwijzering voor ondernemingen

   Formulier
  • Aanvraagformulier Sportraad Lommel

   Formulier
  • Adreswijziging aanvragen

   Formulier
  • Afwezigheidstoezicht aanvragen

   Formulier
  • Attest dienst bevolking aanvragen

   Formulier
  • Attest dienst burgerlijke stand aanvragen

   Formulier
  • Attest inzake wijze van teraardebestelling

   eID
  Top
 • B

  • Basistoelage jeugdverenigingen aanvragen

   Formulier
  • Bewijs van legerdienst aanvragen

   Formulier
  • Bewijs van leven

   eID
  Top
 • D

  • Doelgroepenparkeerkaart aanvragen

   Formulier
  Top
 • G

  • Geboortepremie aanvragen

   Formulier
  • Getuigschrift van samenwoonst

   eID
  • Getuigschrift van verblijf voor een huwelijk

   eID
  • Getuigschrift van woonst

   eID
  • Getuigschrift van woonst en nationaliteit aanvragen

   Formulier
  • Getuigschrift van woonst met historiek adressen

   eID
  Top
 • H

  • Historiek van adressen

   eID
  • Huur sportinfrastructuur aanvragen

   Formulier
  Top
 • I

  Top
 • K

  • Kampsubsidie aanvragen

   Formulier
  • Kampvuur aanvragen

   Formulier
  • Kandidatuurstelling beleidsmedewerker handhaving

   Formulier
  • Kandidatuurstelling deskundige garage en logistiek

   Formulier
  Top
 • L

  • Leegstand: einde van leegstand melden

   Formulier
  Top
 • M

  Top
 • N

  • Nationaliteitsbewijs

   eID
  Top
 • O

  • Ondersteuning beloftevol talent aanvragen

   Formulier
  Top
 • P

  • Pin/puk-codes heraanvragen

   Formulier
  • Plaatsing wegsignalisatie bij wegenwerken aanvragen

   Formulier
  • Privaat gebruik openbaar domein aanvragen (bouwwerken, verhuis, ...)

   eID Formulier
  Top
 • S

  • Samen huren voor jongeren - Kandidatuur

   Formulier
  • Samenstelling gezin (kort)

   eID
  • Samenstelling gezin (lang)

   eID
  • Sollicitatie stedelijk onderwijs

   Formulier
  • Speelkoffers aanvragen

   Formulier
  • Spontane sollicitatie

   Formulier
  • Sporttrofee 2019

   Formulier
  • Startsubsidie jeugdverenigingen en speelpleinwerking aanvragen

   Formulier
  • Stedelijke verbeterings- en aanpassingspremie aanvragen

   Formulier
  • Stedenbouwkundige informatieopvraag

   Formulier
  • Subsidie isolatie aanvragen

   Formulier
  • Subsidie kadervorming aanvragen

   Formulier
  • Subsidie kleinschalige waterzuivering aanvragen

   Formulier
  • Subsidie scheiding hemel- en afvalwater aanvragen

   Formulier
  • Subsidieaanvraag verwijderen stookolietanks

   Formulier
  Top
 • U

  • Uittreksel uit het bevolkingsregister

   eID
  • Uittreksel uit het strafregister aanvragen

   Formulier
  Top
 • V

  • Verbouwingssubsidie verenigingen aanvragen

   Formulier
  • Verklaring na Proces-Verbaal of Verslag van Vaststelling

   eID Formulier
  • Vrijstelling heffing op leegstand aanvragen

   Formulier
  Top
 • W

  Top