Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)

De Gemeentelijke Administratieve Sancties (kortweg GAS) kan je best beschouwen als een set van basisafspraken waarmee we een prettige leefomgeving willen verzekeren. Elke Lommelaar moet zich ervan bewust zijn dat bepaalde handelingen storend kunnen zijn voor andere mensen in de omgeving en zo voor overlast zorgen. Wanneer deze basisafspraken niet nageleefd worden, kan er geverbaliseerd worden.

Wie kan een GAS krijgen?
Iedereen die 16 jaar of ouder is en een inbreuk pleegt op de GAS-codex riskeert een gemeentelijke administratieve sanctie.

Wie stelt de overtreding vast?

  • De politie
  • GAS-vaststellers: dit zijn ambtenaren van de stad die de gemeenteraad aanstelt.

Ze leggen geen sanctie op. Dit kan alleen de sanctionerend ambtenaar of het college van burgemeester en schepenen.

Bemiddeling
Ben je minderjarig, maar 16 jaar of ouder en heb je de GAS-codex overtreden, dan wordt er sowieso een  bemiddelingsprocedure opgestart. Voor meerderjarigen is bemiddeling een mogelijke optie. Het dossier wordt dan doorverwezen naar een neutrale bemiddelaar. De overtreder van de inbreuk krijgt zo de mogelijkheid om de schade, die werd aangebracht, te vergoeden of herstellen. Dit kan nuttig zijn om aan de belangen van slachtoffers tegemoet te komen en wordt aan de overtreder de mogelijkheid geboden zijn verantwoordelijkheid op te nemen.

Sancties?

De sanctionerend ambtenaar legt de administratieve geldboete op.

  • tussen de € 0 en € 175 voor minderjarigen
  • tussen de € 0 en € 350 voor meerderjarigen
  •  

Daarnaast kunnen nog andere sancties opgelegd worden, zoals de schorsing of intrekking van een vergunning of zelfs de sluiting van een inrichting. Deze sancties worden opgelegd door het college van burgemeester en schepenen.

Andere kosten?
In een aantal gevallen kan een inbreuk ook aanleiding geven tot opruimkosten, bijvoorbeeld bij sluikstorten. Dat kan betekenen dat de overtreder niet alleen wordt beboet, maar dat hij ook een factuur ontvangt om die kosten te betalen.

Ga je niet akkoord?
Tegen de beslissing van de sanctionerend ambtenaar is steeds hoger beroep mogelijk. Dat beroep wordt aangetekend bij de politierechtbank. Voor minderjarigen is de jeugdrechter de bevoegde beroepsinstantie.

Meer info

Alle info in de bijgevoegde GAS Codex (zie downloads)

Bekijk ook

Lees hier meer over GAS 4, het sanctioneren van inbreuken op stilstaan en parkeren en het negeren van de verkeersborden C3 & F103. Op die pagina vind je ook het bezwaarformulier dat je kan indienen bij bovenvermelde inbreuken.


Datum bekendmaking

GAS Codex 28/03/2023 bekend gemaakt op 04/04/2023.

Openingsuren & contact

Juridische dienst

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 735
Fax fax
011 399 740
e-mail
juridische.dienst@lommel.be
Vandaag gesloten

Opgelet! De stadsdiensten werken enkel op afspraak tijdens de openingsuren. Alle info via www.lommel.be/afspraak 

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina