Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO)

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) is een adviesraad die een belangrijke rol speelt in de ruimtelijke planning van de gemeente.

De GECORO brengt advies uit over het gemeentelijk beleid inzake ruimtelijke ordening en is nauw betrokken bij de totstandkoming van de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen en uitvoeringsplannen en bij de voorbereiding van de besluitvorming.

De GECORO is samengesteld uit deskundigen op het gebied van ruimtelijke ordening, alsook vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke geledingen (zoals werkgevers- en werknemersorganisaties, milieu- en natuurverenigingen...).

 

Deel deze pagina