Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO)

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) is een adviesraad die een belangrijke rol speelt in de ruimtelijke planning van de gemeente.

De GECORO brengt advies uit over het gemeentelijk beleid inzake ruimtelijke ordening en is nauw betrokken bij de totstandkoming van de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen en uitvoeringsplannen en bij de voorbereiding van de besluitvorming.

De GECORO is samengesteld uit deskundigen op het gebied van ruimtelijke ordening, alsook vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke geledingen (zoals werkgevers- en werknemersorganisaties, milieu- en natuurverenigingen...).


Oproep kandidaten

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (kortweg GECORO) adviseert het stadsbestuur bij belangrijke dossiers met betrekking tot de ruimtelijke ordening in Lommel. Nu de nieuwe gemeenteraad is geïnstalleerd, moet ook een nieuwe GECORO worden samengesteld. De GECORO bestaat uit deskundigen en uit vertegenwoordigers van maatschappelijke geledingen. Maximum 2/3de van de leden mag van hetzelfde geslacht zijn.

Kandidaat-deskundigen moeten op één of andere manier deskundig zijn op het vlak van ruimtelijke ordening.  Het gaat hierbij niet alleen om planologen, architecten of landmeters, maar ook om mensen die door hun ervaring deskundig zijn op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen in de stad.

Daarnaast zoeken we vertegenwoordigers voor volgende geledingen: verenigingen voor werkgevers of zelfstandigen, handelaars, werknemers, landbouwers, milieu- en natuurverenigingen, de sociaal-culturele sector, jeugdwerking en seniorenwerking.

Wil jij je kandidaat stellen als deskundige of wil je een kandidaat en/of plaatsvervanger voordragen als vertegenwoordiger van een maatschappelijke geleding, schrijf dan voor 28 maart een motivatiebrief of e-mail met je CV aan de dienst ruimtelijke planning en mobiliteit, Hertog Janplein 1, 3920 Lommel of gecoro@lommel.be

Deel deze pagina