Gemeenteraad

Na debat beslist de gemeenteraad over alle mogelijke stedelijke zaken. Hoe dat allemaal precies in zijn werk gaat, is strikt gereglementeerd: de uitnodiging, de agenda, het verloop van de vergadering, hoeveel gemeenteraadsleden moeten aanwezig zijn, met hoeveel ze kunnen beslissen, enz… Al die zaken worden vastgelegd in het huishoudelijk reglement en in de deontologische code.

Data

De Lommelse gemeenteraad vergadert tien keer per jaar. Meestal is dat de vierde dinsdag van de maand. 

De vergaderdata van 2024: 

 • 23 januari 2024
 • 27 februari 2024
 • 26 maart 2024
 • 23 april 2024
 • 28 mei 2024
 • 25 juni 2024
 • 24 september 2024
 • 22 oktober 2024
 • 26 november 2024
 • 3 december 2024: installatievergadering
 • 17 december 2024

Spreekrecht

Iedereen is van harte welkom. Elke Lommelaar heeft spreekrecht aan het begin van de vergadering om 20 uur. Je kan de verslagen van de gemeenteraad raadplegen via deze link https://lommel.onlinesmartcities.be/suite-consult (klik rechtsboven op 'Kalender' en in het overzicht op 'GR' om de verslagen te lezen). 

Toelagereglementen

Samenstelling

Bob Nijs CD&V

Contact
Adres
Hertog Janplein 1 , 3920 Lommel

Spreekuur

Enkel op afspraak: elke dinsdag van 17.30 tot 19 uur en donderdag van 10 uur tot 12 uur. 

Maak een afspraak:

Functies

Burgemeester
 • Algemeen bestuur
 • Veiligheid
 • Bevolking en Burgerlijke Stand
 • Economie
 • Grondbeleid
 • ICT en Smart City
 • AGB Patrimonium
 • Duurzame ontwikkelingsdoelen

Peter Vanderkrieken CD&V

Contact
Adres
Koning Albertlaan 87 , 3920 Lommel
Tel.
GSM

Spreekuur

Elke dinsdag van 17 uur tot 19 uur en donderdag van 9 uur tot 11 uur. Enkel na afspraak via de schepen.

Functies

Eerste schepen
 • Jeugd
 • Onderwijs
 • Evenementen en uitleendienst
 • Cultuur
 • Erediensten en kerkfabrieken

Karel Wieërs N-VA

Contact
Adres
Einde 2E , 3920 Lommel
Tel.
GSM

Spreekuur

Elke dinsdag van 17 uur tot 19 uur. Enkel na afspraak via de schepen.

Functies

Tweede schepen
 • Toerisme – Glazen Huis
 • Erfgoed
 • Stadswerken
 • Juridische zaken

Sophie Loots CD&V

Contact
Adres
Kapelstraat 27 , 3920 Lommel
Tel.
GSM

Spreekuur

Elke dinsdag van 17 uur tot 19 uur. Enkel na afspraak via de schepen.

Functies

Derde schepen
 • Openbare werken
 • Mobiliteit
 • Bosland

Joris Mertens CD&V

Contact
Adres
Koning Leopoldlaan 14 , 3920 Lommel
Tel.
GSM

Spreekuur

Elke dinsdag van 17 uur tot 19 uur. Enkel na afspraak via de schepen.

Functies

Vierde schepen
 • Ruimtelijke ordening
 • Dierenwelzijn
 • Milieu en natuur

Dirk Vanderhoydonks CD&V

Contact
Adres
Gelderhorsten 73 , 3920 Lommel
Tel.
GSM

Spreekuur

Elke dinsdag van 17 uu tot 19 uur (Huis van de Stad) en donderdag van 9 uur tot 11 uur (Huis van de Wereld). Enkel na afspraak via de schepen.

Functies

Vijfde schepen
 • Sport
 • Buurtwerking
 • Flankerend seniorenbeleid
 • Mondiaal beleid
 • Gelijke kansen en armoede
 • Integratie

Johan Bosmans N-VA

Contact
Adres
Vinkertstraat 35 , 3920 Lommel
Tel.
GSM

Spreekuur

Elke dinsdag van 17 uur tot 19 uur. Enkel na afspraak via de schepen.

Functies

Zesde schepen
 • Financiën
 • Landbouw
 • Middenstand, markten en kermissen

Nancy Bleys CD&V

Contact
Adres
Luikersteenweg 195 , 3920 Lommel
Tel.
GSM

Spreekuur

Elke dinsdag van 17 uur tot 19 uur. Enkel na afspraak via de schepen.

Functies

Zevende schepen
 • Zorg en zorggroep
 • Lokaal sociaal beleid
 • Preventie
 • Wonen
 • Huis van het Kind
 • Integrale veiligheid