Gemeenteraad

Na debat beslist de gemeenteraad over alle mogelijke stedelijke zaken. Hoe dat allemaal precies in zijn werk gaat, is erg strikt gereglemeneteerd: de uitnodiging, de agenda, het verloop van de vergadering, hoeveel gemeenteraadsleden moeten aanwezig zijn, met hoeveel ze kunnen beslissen, enz… Van elke vergadering van de gemeenteraad wordt een verslag opgesteld.

De Lommelse gemeenteraad vergadert tien keer per jaar. Meestal is dat de vierde dinsdag van de maand. Iedereen is van harte welkom. Elke Lommelaar heeft spreekrecht aan het begin van de vergadering om 20 uur.

A tot Z