Gemeenteraad

Na debat beslist de gemeenteraad over alle mogelijke stedelijke zaken. Hoe dat allemaal precies in zijn werk gaat, is strikt gereglementeerd: de uitnodiging, de agenda, het verloop van de vergadering, hoeveel gemeenteraadsleden moeten aanwezig zijn, met hoeveel ze kunnen beslissen, enz… Al die zaken worden vastgelegd in het huishoudelijk reglement en in de deontologische code. Die documenten kan je hieronder raadplegen:


Data
De Lommelse gemeenteraad vergadert tien keer per jaar. Meestal is dat de vierde dinsdag van de maand. Omwille van de huidige coronarichtlijnen vindt de gemeenteraad voorlopig digitaal plaats. Je kan de zitting vanaf 20 uur live volgen via https://www.youtube.com/stadlommel

Daar vind je ook opnames van vorige gemeenteraadszittingen.

De vergaderdata voor 2021: 

  • 26/01/2021

  • 23/02/2021

  • 23/03/2021

  • 27/04/2021

  • 25/05/2021

  • 22/06/2021

  • 28/09/2021

  • 26/10/2021

  • 23/11/2021

  • 14/12/2021

Spreekrecht
Iedereen is van harte welkom. Elke Lommelaar heeft spreekrecht aan het begin van de vergadering om 20 uur. Je kan de verslagen van de gemeenteraad raadplegen via deze link https://lommel.onlinesmartcities.be/suite-consult (klik rechtsboven op 'Kalender' en in het overzicht op 'GR' om de verslagen te lezen). 

Toelagereglement
Dit toelagereglement werd goedgekeurd goedgekeurd op de zitting van 25 juni 2019.