Jeugdraad

De Jeugdraad heeft een adviserende rol in het jeugdbeleid van de stad:

  • Adviseren over het jeugdwerkbeleid en jeugdwelzijnsbeleid;
  • Informatie verzamelen over het jeugdleven en de behoeften van de jeugdsector;
  • Overleg organiseren;
  • Bevorderen van de samenwerking tussen jeugdorganisaties;
  • Inspraak en deelname van de bevolking stimuleren;
  • Initiatieven nemen om de behoeften van de jeugdsector te kaderen;
  • Mee instaan voor het beheer van de stedelijke jeugdaccommodatie.

Openingsuren & contact

Tel. tel.
011 399 650
e-mail
jeugd@lommel.be

De stadsdiensten werken enkel op afspraak tijdens de openingsuren. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina