Jeugdraad

De Jeugdraad heeft een adviserende rol in het jeugdbeleid van de stad:

  • Adviseren over het jeugdwerkbeleid en jeugdwelzijnsbeleid.
  • Informatie verzamelen over het jeugdleven en de behoeften van de jeugdsector.
  • Overleg organiseren.
  • Bevorderen van de samenwerking tussen jeugdorganisaties.
  • Inspraak en deelname van de bevolking stimuleren.
  • Initiatieven nemen om de behoeften van de jeugdsector te kaderen.
  • Mee instaan voor het beheer van de stedelijke jeugdaccommodatie.

Samenstelling