Kindergemeenteraad

Beleid op kindermaat voor en door de Lommelse kinderen! 

Al heel wat jaren hecht Lommel veel belang aan inspraak door een eigen kinderraad. Ook tijdens het schooljaar 2020-2021 wordt een kinderraad samengesteld met leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar van de verschillende basisscholen. In september 2020 werden er verkiezingen gehouden op de scholen zelf en op 22 oktober vond vervolgens de eerste samenkomst plaatst. 
 
De kinderraadsleden vertegenwoordigen in de eerste plaats de kinderbevolking van Lommel.  Door deze adviesraad worden kinderen betrokken bij het gemeentelijk beleid. Ze krijgen de kans om problemen, wensen en ideeën die ze over hun buurt hebben, kenbaar te maken aan het gemeentebestuur van Lommel. Bovendien leren de kinderen overleggen, spreken in het openbaar en naar elkaar te luisteren, en krijgen ze zicht op het functioneren van een stadsbestuur. 
 
De kinderraad wordt betrokken bij diverse projecten en activiteiten van stad Lommel en kan hun mening geven aan het stadsbestuur. 

Iedere vergadering worden er ook enkele diensten uitgenodigd om over hun vakgebied iets te vertellen.  

Vergaderingen en verslagen 

De kindergemeenteraad komt vijf keer per schooljaar samen. Verder worden projecten uitgewerkt tijdens de werkgroepen die na schooltijd samenkomen. 

Op volgende momenten komt de kinderraad samen: 

  • Donderdag 22 oktober 2020 (online)
  • Donderdag 12 november 2020 (online)
  • Donderdag 21 januari 2021 (online)
  • Donderdag 18 maart 2021 (online)
  • Donderdag 20 mei 2021 

De vergaderingen vinden met uitzondering op de eerste steeds plaats in de gemeenteraadszaal van Het huis van de Stad. Dit telkens van 13.30u tot 15.30u. Indien de huidige coronamaatregelen het niet toelaten om fysiek samen te komen zal er een online alternatief voorzien worden door de jeugddienst. De online contactmomenten vinden telkens plaats van 13.30 tot 15 uur.

Oudere verslagen en adviezen van de kinderraad kunnen opgevraagd worden bij de jeugddienst  (Huis van de Jeugd, Norbert Neeckxlaan 50). 

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s)

Bij alle toekomstige projecten wordt bekeken wat de link is met en of we dit kunnen koppelen aan bepaalde SDG’S (Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals). In deze PDF lees je meer.

Openingsuren & contact

Tel. tel.
011 399 650
e-mail
jeugddienst@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

De stadsdiensten werken enkel op afspraak tijdens de openingsuren. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina