Kindergemeenteraad

Kindergemeenteraad 2023-2024

Beleid op kindermaat voor en door de Lommelse kinderen! 

Al heel wat jaren hecht Lommel veel belang aan inspraak door kinderen en jongeren op het beleid. Daarom is er naast de jeugdraad ook een sterke kindergemeenteraad die bestaat uit 32 leden. Ook tijdens het schooljaar 2023-2024 wordt deze adviesraad samengesteld met leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar van de verschillende basisscholen. In september worden er verkiezingen gehouden op de scholen zelf en op 19 oktober vindt vervolgens de eerste samenkomst plaatst.
 
De kinderraadsleden vertegenwoordigen in de eerste plaats de kinderbevolking van Lommel. Door deze raad worden kinderen betrokken bij het lokale beleid. Ze krijgen de kans om problemen, wensen en ideeën over bijvoorbeeld hun buurt kenbaar te maken aan het stadsbestuur van Lommel. Door hun “kindbril” hebben ze een frisse jeugdige kijk op de zaken en is hun mening waardevol voor bijvoorbeeld het aanleggen van nieuwe buurtspeeltuinen en sociale projecten.

Bovendien leren de kinderen overleggen, spreken voor een grote groep en naar elkaar luisteren. Tot slot krijgen ze zicht op het functioneren van een lokaal bestuur. 
 
De kinderraad wordt betrokken bij diverse projecten en activiteiten van Lommel. Ze worden regelmatig ook gevraagd door grote lokale spelers om mee een bepaald project vorm te geven.

Iedere vergadering worden er ook enkele diensten uitgenodigd om over hun vakgebied iets te vertellen. 

Vergaderingen en verslagen 

De kindergemeenteraad komt vijf keer per schooljaar samen. Verder worden projecten uitgewerkt tijdens de werkgroepen die na schooltijd samenkomen. 

Op volgende momenten komt de kinderraad samen: 

  • Donderdag 19 oktober 2023: kennismaking
  • Donderdag 23 november 2023: verkiezing kinderburgemeester
  • Donderdag 18 januari 2024
  • Donderdag 21 maart 2024
  • Donderdag 30 mei 2024

De vergaderingen vinden meestal plaats in de gemeenteraadszaal van Het huis van de Stad. Dit telkens van 13.30 tot 15.15 uur.

Geïnteresseerden mogen altijd een kijkje komen nemen tijdens de samenkomsten.

Oudere verslagen en adviezen van de kinderraad kunnen opgevraagd worden bij de jeugddienst  (Huis van de Jeugd, Norbert Neeckxlaan 50). 

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s)

Bij alle toekomstige projecten wordt bekeken wat de link is met en of we dit kunnen koppelen aan bepaalde SDG’S (Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals). In deze PDF lees je meer.

Contact

Tel. tel.
011 399 650
e-mail
jeugd@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

Wil je langskomen? Maak eerst een afspraak via mail of telefoon.

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina