Kindergemeenteraad

Beleid op kindermaat voor en door de Lommelse kinderen! 

Al heel wat jaren hecht Lommel veel belang aan inspraak door een eigen kinderraad. Ook tijdens het schooljaar 2019-2020 wordt een kinderraad samengesteld met leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar van de verschillende basisscholen. In september worden er verkiezingen gehouden op de scholen zelf en op 17 oktober vindt vervolgens de eerste samenkomst plaatst.

De kinderraadsleden vertegenwoordigen in de eerste plaats de kinderbevolking van Lommel. Ze zijn de schakel tussen het beleid en de kinderbevolking. Door de kinderraad worden kinderen betrokken bij het gemeentelijk beleid. Ze krijgen de kans om problemen, wensen en ideeën die ze over hun buurt hebben, kenbaar te maken aan het gemeentebestuur van Lommel. Bovendien leren de kinderen overleggen, spreken in het openbaar en naar elkaar te luisteren, en krijgen ze zicht op het functioneren van een stadsbestuur.

De kinderraad wordt betrokken bij diverse projecten en activiteiten van stad Lommel en kan hun mening geven aan het stadsbestuur.

Vergaderingen en verslagen

De kindergemeenteraad komt vijf keer per schooljaar samen. Verder worden projecten uitgewerkt tijdens de werkgroepen die na schooltijd samenkomen.

Op volgende momenten komt de kinderraad samen:

  • Donderdag 17 oktober 2019 (samenkomst Huis van de Jeugd)
  • donderdag 14 november 2019
  • donderdag 23 januari 2020
  • donderdag 19 maart 2020
  • donderdag 14 mei  2020

De vergaderingen vinden met uitzondering op de eerste steeds plaats in de gemeenteraadszaal van Het huis van de Stad. Dit telkens van 13.30u tot 15.30u.

Oudere verslagen en adviezen van de kinderraad kunnen opgevraagd worden bij de jeugddienst  (Huis van de Jeugd, Norbert Neeckxlaan 50).

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s)

Bij alle toekomstige projecten wordt bekeken wat de link is met en of we dit kunnen koppelen aan bepaalde SDG’S (Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals). In deze PDF lees je meer.

Openingsuren & contact

Tel. tel.
011 399 650
e-mail
jeugddienst@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u en 13 tot 19 u

De stadsdiensten werken voorlopig enkel op afspraak. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina