Meldingen, complimenten en klachten

Melding maken?

Wil je een melding maken, zoals van een gat in het wegdek of een overhangende boom? Dat kan eenvoudig via dit formulier.

Maak een melding

Complimentje geven?

Ben je tevreden over de dienstverlening van onze stad, over een stedelijk project, evenement of initiatief? Of wil je ons een ander complimentje geven? Laat het ons weten.

Geef een compliment

Klacht indienen?

Een klacht is: "Een manifeste uiting van ontevredenheid, waarbij een burger bij de overheid klaagt over een door de overheid al dan niet verrichte handeling of prestatie."

Als je een klacht hebt over de werking van het stadsbestuur, kan je die meedelen aan de klachtencoördinator via het klachtenformulier.

Je vindt het reglement over de klachtenbehandeling bij de downloads.