Milieuraad

De Milieuraad adviseert het stadsbestuur inzake het voorkomen, aanwijzen en bestrijden van milieuhinder en –verontreiniging en over het behoud en de bescherming van de natuur, voor zover dit tot de bevoegdheid van het stadsbestuur hoort. De Milieuraad informeert en sensibiliseert de bevolking. Naast vertegenwoordigers van verenigingen, instellingen en organisaties kunnen ook geïnteresseerde burgers lid worden na uitnodiging via het stedelijk infoblad.

Openingsuren & contact

Tel. tel.
011 399 799
Fax fax
011 399 740
e-mail
milieudienst@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

De stadsdiensten werken enkel op afspraak tijdens de openingsuren. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina