Milieuraad

De Milieuraad adviseert het stadsbestuur inzake het voorkomen, aanwijzen en bestrijden van milieuhinder en –verontreiniging en over het behoud en de bescherming van de natuur, voor zover dit tot de bevoegdheid van het stadsbestuur hoort. De Milieuraad informeert en sensibiliseert de bevolking. Naast vertegenwoordigers van verenigingen, instellingen en organisaties kunnen ook geïnteresseerde burgers lid worden na uitnodiging via het stedelijk infoblad.

Contact

Tel. tel.
011 399 799
e-mail
milieu@lommel.be

Wil je langskomen? Maak eerst een afspraak via mail of telefoon.

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina