naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Kunstproject ‘Groene parels’ verbindt Prinses Astridpark met het Burgemeesterspark

27 februari ’20 (do)
Met het project ‘Naar de Kern’ hielp de provincie Limburg vorig jaar zes Limburgse gemeenten – waaronder Lommel – om een nieuw DNA van de stad te bepalen. De focus voor Lommel was duidelijk. Meer groen in het centrum brengen en bestaande parken met elkaar verbinden.

De provincie maakt daarvoor 50.000 euro vrij. Lommel realiseert hiermee het innovatieve kunstproject ‘Groene parels’, samen met kunstenares Elise Eeraerts. Zij kwam na een selectieprocedure met het sterkste concept naar voren en creëert voor en tijdens de zomer op 3 locaties in het stadscentrum installaties die zand, groen, verleden en toekomst op een bijzondere manier linken.

Parken visueel verbinden
Elise zal door middel van lijnen in zand het Prinses Astridpark en het Burgemeesterspark visueel met elkaar verbinden. “Lommel en zand zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden,” legt Elise uit. “De meerdere zandlagen onder Lommel gaan honderden meters diep en bevatten ook zilverzanden of kwartszanden. Fijnkorrelig, wit, uiterst zuiver (Lommel)zand, typisch voor de streek. Ik wil die zandlagen letterlijk zichtbaar maken in het straatbeeld. Daarvoor wordt in april ter hoogte van de groene doorsteek tussen de Kerkstraat en Mudhoven een verkenningsboring uitgevoerd. Tot wel 200 meter diep. De zandstalen van die boring worden later gebruikt om een lijn aan te brengen op de bestaande verharding in het centrum door middel van meer dan 1.000 driehoekige tegels.”

Deze lijn volgt de zandlagen op ware grootte. Het zand dat zich op een diepte van 100 meter bevindt, zal zich binnen de lijn dus ook op een lengte van 100 meter bevinden. De diepte en het visuele aspect van de zandlagen wordt zo effectief waarneembaar. De lijn bestaat uit drie delen. Elk deel begint aan de centrale as van het parcours: het Dorp en het verlengde daarvan, de Kerkstraat.

Van daaruit gaat de lijn in de richting van de groene ruimtes. Het langste gedeelte van de lijn komt aan de Vryheyt, waar het Prinses Astridpark fysiek het verst verwijderd is van de centrale as. Het middellange gedeelte loopt tot aan het Burgemeesterpark in de Frans van Hamstaat. Het kortste gedeelte komt aan de groene doorsteek in de Kerkstraat.

Sculpturale elementen
Om het geheel te versterken en groener te maken komen er, als aanvulling op de lijn, meerdere sculpturale elementen met beplanting. “De vorm van de elementen verwijst naar de kristalstructuur van de atomen van kwarts(zand),” zegt Elise. “In een aantal piramidevormige bakken in de structuur, komt typische beplanting uit het Lommelse duinenlandschap terug. Denk aan struikhei, buntgras en helmgras. Een beetje Sahara in het stadscentrum dus.”

Inwoners van Lommel kunnen een bijdrage leveren aan het project. De sculpturen worden namelijk bekleed met subtiele zandtekeningen. Een verwijzing naar de traditie van het zandstrooien en de zandtapijten, al vele jaren een volkskunst in Lommel en omstreken. Tijdens workshops gaan inwoners aan de slag met zand en thema’s zoals de geometrie van planten en de vormentaal van de traditionele zandtekeningen. Het materiaal uit die workshops wordt ook gebruikt voor de tekeningen op de sculpturen.

Leuk detail is dat de plek van de verkenningsboring een blijvende herinnering krijgt. Daar komt een cirkelvormige siliciumschijf van 20 cm diameter zodat hier nog een zichtbaar spoor van bestaat na het uitvoeringsproces.

Deze Groene parels zullen samen met de groene doorsteek zorgen voor extra beleving in het stadscentrum. Om ons centrum bruisend en levendig te maken en te houden, is er meer nodig dan enkel handel en horeca. Beiden blijven natuurlijk erg belangrijk, maar de toekomst ligt in een verwevenheid van functies die sterk inspelen op beleving en zorgen voor nieuwe bezoekers Buurtparken en groene passages zorgen voor karakter binnen de kern en versterken zowel handel als horeca.

Meer weten?
Op donderdag 12 maart geeft Elise Eeraerts, een kunstenares met – ondanks haar jonge leeftijd – een indrukwekkend internationaal palmares, een toelichting over het project Groene Parels.

De lezing vindt plaats om 19.30 uur in het Raadhuis. Deelnemen is gratis, wel vooraf inschrijven via www.lommel.be/groeneparels

Nieuwsoverzicht
Groene Parels

Openingsuren & contact

Communicatiedienst

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 700
Fax fax
011 399 740
e-mail
info@lommel.be
Vandaag gesloten

De stadsdiensten werken voorlopig enkel op afspraak. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina