naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Nooddecreet: maatregelen met betrekking tot omgevingsvergunning

11 maart ’20 (wo)
In deze uitzonderlijke tijden nam de Vlaamse Regering reeds drastische beslissingen om de verdere verspreiding van het corona-virus in te perken.

Omdat de regering zich ervan bewust is dat bepaalde omgevingsaanvragen mogelijk niet binnen de gestelde termijnen behandeld worden, werden de nodige maatregelen getroffen in het Nooddecreet. Het uitgangspunt is dat de beslissingstermijnen van lopende en nieuwe dossiers verlengd worden, maar dat overheden niet geblokkeerd worden indien zij kunnen optreden. 

De Vlaamse Regering heeft op 24 maart 2020 reeds in een eerste reeks van maatregelen voorzien. Kort samengevat betreft het de volgende regeling: 

  • De lopende openbare onderzoeken worden opgeschort op 24 maart en verder gezet op 24 april 2020
  • Nog niet gestarte openbare onderzoeken worden pas gestart na 24 april 2020
  • De beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen)
  • De beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen)
  • De beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen
  • De periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld wordt ook met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60. Dit betekent ook dat de uitvoering van een door de gemeente afgegeven vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30). 

Het is niet duidelijk hoelang de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid zal aanhouden. Bijgevolg is het eveneens onduidelijk hoelang de federale veiligheidsmaatregelen, waaronder het verbod op niet-essentiële verplaatsingen en social distance-regels, van kracht zullen zijn.

Daarbij is het onzeker in welke mate de gemeente de administratieve afhandeling van dossiers kan waarborgen en de nodige ondersteuning kan verlenen. Daarom is voorzien dat de Minister, bevoegd voor Omgeving, de termijnen alsnog kan verlengen.  

Iedere aanvrager van een lopende omgevingsaanvraag wordt in de loop van komende week op de hoogte gesteld van een mogelijke verlenging van de beslissingstermijn. 

Voor verdere informatie met betrekking tot het Nooddecreet kan u terecht op de volgende website: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/noodmaatregelen-coronavirus  

Nieuwsoverzicht
Corona

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 717
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag gesloten

De stadsdiensten werken voorlopig enkel op afspraak. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Lees meer artikels over

Deel deze pagina