naar top

185.000 euro extra coronasteun voor verenigingen

28 januari ’21 (do)
Dat het verenigingsleven lijdt onder de coronacrisis, hoeft geen betoog. Begin juni besliste de Vlaamse regering om verenigingen die getroffen zijn door corona financieel te ondersteunen. Lommel heeft een bedrag van 450.000 euro ter beschikking.

Een bedrag dat gespendeerd kan worden ter ondersteuning van de sectoren jeugd, sport, cultuur en welzijn. Hiervan is vorig jaar al ruim 110.000 euro overgemaakt als een directe financiële injectie voor de verenigingen, gebaseerd op hun jaarlijkse toelage, en in de vorm van hygiënepakketten. Nu wordt nog eens 185.000 euro verdeeld over 50 aanvragers.

In dit geval gaat het om financiële ondersteuning op maat. Op die manier willen we verenigingen en ontmoetingscentra gericht ondersteunen voor de verliezen die ze lijden door deze crisis. Na een brede oproep dienden 50 verenigingen en centra een aanvraag in. Op basis van de aanvragen werd een verdeelsleutel voorgesteld door de werkgroep.

Elke aanvraag werd afgetoetst op basis van vaste criteria. Er is gekeken naar de vaste kosten van een vereniging of ontmoetingscentra. Daarnaast hebben we iedereen bevraagd naar specifieke onkosten die de coronamaatregelen met zich hebben meegebracht.

Daarbij was er zowel aandacht voor extra uitgaven (bijvoorbeeld ontsmettingsmiddelen) als voor gemaakte kosten voor activiteiten die (verplicht) geannuleerd zijn. Na deze inhoudelijke beoordeling, is er een voorstel uitgewerkt op maat van elke aanvrager. De verdeling werd besproken en goedgekeurd door de verschillende adviesraden. De uitbetaling zal in de loop van februari gebeuren.

Nieuwsoverzicht
verenigingen

Openingsuren & contact

Communicatiedienst

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
e-mail
info@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

De stadsdiensten werken enkel op afspraak tijdens de openingsuren. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina