naar top

De groene plannen van Lommel: 95 kleine én grote vergroeningsacties

05 februari ’21 (vr)
Lommel nóg groener maken. Dat is één van de speerpunten voor de komende jaren. Dat doe je natuurlijk niet op één-twee-drie. Met 15.000 straatbomen, 55 hectare aan groene pleintjes en parken, en meer dan 2.300 hectare aan bossen en natuurgebieden is Lommel een behoorlijk groene stad.

Gemiddeld tellen we 18 m² openbaar groen per inwoner. Dat is meer dan de Vlaamse norm, toch ligt onze ambitie nog hoger. Wij willen groeien naar 30 m² per inwoner. Om dat te realiseren hebben we het afgelopen jaar hard gewerkt aan de opmaak van een groenplan voor heel het grondgebied. Daarvoor gaven ook 986 Lommelaren hun ideeën over groen in Lommel.

Het belang van voldoende én kwaliteitsvolle groene ruimte is niet te onderschatten. De coronacrisis heeft extra duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is voor mensen om natuur in je buurt te hebben. Om te gaan wandelen, even uit te blazen of met je kinderen te ravotten.

95 kleine en grote vergroeningsacties
Het nieuwe groenplan is opgebouwd uit een visie met 95 kleine en grote vergroeningsacties. Met die acties willen we de komende jaren het groene karakter van de Lommelse natuur doortrekken naar de buurten en de stadskern, en groene wandel- en fietsverbindingen realiseren tussen de wijken. Met de klimaatverandering in het achterhoofd moet het groenplan er ook voor zorgen dat parken, straten en pleinen ingericht worden als groene longen die bruisen van beleving én de biodiversiteit ondersteunen.

De opmaak van het groenplan is het begin. Vanaf nu gaan we echt van start om de acties om te zetten naar de praktijk. Dit jaar zitten er al een paar mooie groene projecten aan te komen. Denk aan de groene doorsteek in de Kerkstraat, het kunstproject Groene Parels en de inrichting van Kleine Wildernissen, onder andere in de Barrier. Daarnaast starten we met de opmaak van een bomenplan zodat onze laanbomen een duurzaam beheer krijgen, en gaan we tegeltuintjes stimuleren en inrichten. Ook het inrichten van pop-up parkjes in het centrum en de bebloeming van de wijkbegraafplaatsen met kleurrijke planten is voorzien.

We rekenen bij de uitwerking van deze acties ook op de Lommelaar. Groen is overal aanwezig en het openbaar groen is er voor iedereen. Daarom is het belangrijk dat iedereen zich betrokken voelt en de groenvisie mee helpt uitbouwen. De komende tijd zullen we bewoners, scholen, verenigingen en bedrijven, projectontwikkelaars en andere partners betrekken.

Meer info op www.lommel.be/project/35/de-groene-plannen-voor-lommel

Nieuwsoverzicht
Groene doorsteek

Openingsuren & contact

Dienst Milieu en Natuur

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
Fax fax
011 399 740
e-mail
milieudienst@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

De stadsdiensten werken enkel op afspraak tijdens de openingsuren. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Lees meer artikels over

Deel deze pagina