naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Uitbreiding windpark op Kristalpark: opbouw nieuwe windturbines volop aan de gang

05 augustus 2022 (vr)
De bouw van 12 nieuwe windturbines zorgt voor ruim een verdubbeling van productie van groene stroom.

Nadat de Aspiravi-groep in het voorjaar de funderingswerken van de 12 nieuwe windturbines op industrieterrein Kristalpark in Lommel heeft uitgevoerd, werden de grote onderdelen van de windturbines op de site geleverd en is nu gestart met de eigenlijke opbouw van de machines. De indienstname wordt in het najaar van 2022 verwacht. 8 van de 12 windturbines staan op het terrein van zinksmelter Nyrstar.

Het windpark zal na de bouw van de 12 nieuwe windturbines in totaal 17 windturbines tellen, die samen goed zijn voor de productie van groene stroom equivalent aan het gemiddeld jaarlijks verbruik van 33.400 gezinnen; bijna 2,5 keer méér dan het vorige windpark van 13 windturbines. Jaarlijks zullen de nieuwe windturbines in Lommel zo’n 53.000 ton CO2 vermijden. Een mooie bijdrage tot de realisatie van de klimaatdoelstellingen die op verschillende beleidsniveaus vooropgesteld worden. Maar meer lokale, hernieuwbare energie draagt niet alleen bij aan de noodzakelijke energietransitie, het leidt ook tot meer energie-onafhankelijkheid van het buitenland.

Ook de inwoners van Lommel zullen mee kunnen investeren en bijdragen aan een duurzame toekomst via deelbewijzen van de coöperatieve vennootschappen Aspiravi Samen cv en Limburg wind cv.

Levering van grote onderdelen
Nadat in het voorjaar de funderingswerken werden uitgevoerd, was het wachten op het uitharden van deze funderingen en op de levering van de grote onderdelen van de windturbines. Vanaf juni vonden de nachtelijke transporten van de grote onderdelen plaats. Het gaat voor elk windturbine onder meer om de 4 torendelen, de 3 wieken, de gondel, de drive train en de hub. Van zodra alle onderdelen van 1 windturbine geleverd waren op de site, is men gestart met de opbouw.

Opbouw van nieuwe windturbines
Voor de bouw van de windturbines is een speciale kraan nodig met een gieklengte van 124 meter, die de erg zware onderdelen kan hijsen. De opbouw van één windturbine neemt, als de weersomstandigheden goed zijn, ongeveer een week in beslag: 2 dagen voor de opbouw van de kraan, een 3-tal dagen voor de eigenlijke opbouw van de windturbine, nog eens 2 dagen voor de afbouw en het verplaatsen van de kraan.

De toren van een windturbine bestaat uit 4 stalen delen met een hoogte tussen 20 en 35 meter. Nadat de toren is opgebouwd, wordt de gondel (dit is het machinehuis) gelift en op de toren geplaatst, vervolgens wordt de drive train in de gondel gehesen. Nadien wordt de hub (de verbinding tussen de wieken en de gondel) gelift en geïnstalleerd. Tot slot worden ook de 3 wieken, elk met een lengte van 58 meter, gehesen en gemonteerd. Momenteel zijn reeds 5 van de 12 nieuwe windturbines opgebouwd en is de opbouw van de 6de windturbine volop aan de gang.

Als alles verder volgens planning verloopt zullen de windturbines in het najaar in exploitatie gaan en groene stroom produceren. (timing onder voorbehoud)

Verdubbeling van productie van groene stroom
Op het industrieterrein Kristalpark in Lommel stonden jaren 13 windturbines. De 8 oudste exemplaren (type Vestas V80), gebouwd in 2005/2007, zijn eind 2021 ontmanteld. In 2014 werden er bijkomend 5 windturbines (type Vestas V90) gebouwd. Deze 5 windturbines blijven staan.

De Aspiravi-groep bouwt nu dus 12 nieuwe windturbines op Kristalpark, waarvan 8 op de terreinen van Nyrstar staan. Dit is het grootste windpark op land in Vlaanderen dat in één keer wordt opgebouwd. De 12 nieuwe windturbines zijn van het type Nordex N117. Het gaat om uiterst performante machines elk met een vermogen van 3,6 MW, een ashoogte van 106 meter, wieken van 58 meter.

Rik Van de Walle, algemeen directeur Aspiravi nv: ‘Het nieuwe windpark van 17 windturbines zal bijna 2,5x méér groene stroom produceren dan het oude windpark van 13 windturbines. Dit is gelijk aan het gemiddeld jaarlijks verbruik van 33.400 gezinnen. We zijn trots dat we met de Aspiravi-groep dergelijk groot project van lokale, groene energieproductie in Lommel kunnen verwezenlijken.’

Inge Schildermans, general manager Nyrstar Balen/Pelt: ‘Onze zinksmelter draait bijna volledig op elektriciteit, we stoten daarom nagenoeg geen CO2 uit. Belangrijk is die elektriciteit nu verder te vergroenen. Daarom is dit een fantastische samenwerking die naadloos in het rijtje past van onze andere zonne- en windparken waar Nyrstar vandaag in participeert en die gelegen zijn nabij haar sites in Balen en Pelt.’

Windturbines passen binnen klimaatdoelstellingen en leiden tot meer energie-onafhankelijkheid
Met het nieuwe windenergieproject in Lommel is er niet alleen een enorme groei in productie van groene stroom, maar dragen de Aspiravi-groep, Nyrstar en de stad Lommel ook bij tot de realisatie van de klimaatdoelstellingen die op de verschillende beleidsniveaus vooropgesteld worden.

De bouw van de windturbines past onder meer in de realisatie van het TACO2-plan om de provincie Limburg tegen 2050 klimaatneutraal te maken. De stad Lommel is ook direct en indirect aandeelhouder van diverse vennootschappen binnen de Aspiravi-groep, o.a. via NUHMA (het Limburgs klimaatbedrijf), Limburg win(d)t en Lommel win(d)t.

Bovendien draagt de ontwikkeling en bouw van lokale projecten van hernieuwbare energie niet alleen bij aan de noodzakelijke energietransitie, maar leidt dit ook tot meer energie-onafhankelijkheid van het buitenland.

Omwonenden participeren en genieten mee
Via deelbewijzen van de coöperatieve vennootschappen Aspiravi Samen cv en Limburg wind cv kunnen omwonenden mee investeren in de windenergieprojecten van de Aspiravi-groep en zo ook mee genieten van de opbrengsten van windenergie. Aspiravi Samen cv en Limburg wind cv zullen de omwonenden in Lommel bij opstart van de exploitatie van de nieuwe windturbines actief informeren over de mogelijkheid om mee te investeren.

Aspiravi Samen cv en Limburg wind cv tellen vandaag bijna 11.000 coöperanten, die samen bijna 29,7 miljoen euro kapitaal hebben opgehaald. Dit jaar werd een dividend van 3% (Aspiravi Samen cv), respectievelijk 3,25% (Limburgwind cv), uitgekeerd aan de coöperanten op hun investering in groene energie. Deelbewijzen kosten €125/stuk en je kan er maximaal 26 per persoon aankopen. Dit kan heel eenvoudig via het inschrijvingsformulier op de websites,
waar ook de informatienota met vermelding van alle risico’s te vinden is: www.aspiravi-samen.be - www.limburgwind.be

Aankoop van groene stroom door coöperanten
Coöperanten van beide cv’s (die minimum 4 aandelen hebben) kunnen ook lokaal geproduceerde, groene stroom aankopen of hun via zonnepanelen opgewekte stroom verkopen via Aspiravi Energy. Het aanbod van Aspiravi Energy is uniek want elke klant steunt automatisch ook een sociaal doel. Per verbruikte megawattuur wordt een vast bedrag
afgestaan aan een goed doel in het kader van energie- en/of kinderarmoede.

Meer info via www.aspiravi-energy.be 


Nieuwsoverzicht
Windpark

Contact

Milieu en Natuur

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
e-mail
milieu@lommel.be

Wil je langskomen? Maak eerst een afspraak via mail of telefoon.

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Lees meer artikels over

Deel deze pagina