naar top

Archeohuis De Kolonie ontvangt provinciale subsidies voor de inrichting van een onroerenderfgoeddepot

09 augustus 2022 (di)
Het archeologisch museum De Kolonie van Erfgoed Lommel wordt omgevormd tot Archeohuis De Kolonie. Het onroerenderfgoeddepot waar de vele en belangrijke archeologische collecties van Lommel en omgeving (en het bijhorend archief) worden bewaard, vormt de spil van het Archeohuis.

Stad Lommel en Erfgoed Lommel zijn ambitieus en het depot wordt ingeschakeld in het netwerk van de Vlaamse onroerenderfgoeddepots. Er wordt gestreefd naar een erkenning van het depot in 2023, zodat er jaarlijks een werkingssubsidie van de Vlaamse overheid ontvangen kan worden.

De dienstverlening van het onroerenderfgoeddepot wordt aan alle gemeenten van de nieuwe subregio Noord-Limburg aangeboden. Er is immers een grote nood aan archeologische depotruimten in Limburg.

Op bepaalde momenten, bijvoorbeeld bij Open Monumentendag of tijdens de Archeologiedagen, zal het Archeohuis tentoonstellingen en andere publieksactiviteiten voor jong en oud organiseren. Geïnteresseerde liefhebbers, wetenschappers en studenten kunnen binnenkort in de onderzoeksruimte van het Archeohuis terecht om archeologische vondsten en collecties uit het depot te bekijken en te onderzoeken.

Subsidie van de Provincie Limburg

Vanzelfsprekend wordt er goed samengewerkt met de intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten van Bosland en de Lage Kempen. Voor de inrichting van het onroerend erfgoeddepot werd een aanvraag voor een investeringssubsidie ingediend bij de provincie Limburg. Erfgoed Lommel zal een subsidie van 24.034,95 euro ontvangen op een totale investering van 41.712,33 euro.

Een onroerenderfgoeddepot is geen stoffige stapelplaats van archeologische vondsten. Beleving, informatie en vorming blijven belangrijke aspecten van het Archeohuis. En dat zeker voor en met jongeren. Daarom zal Archeohuis De Kolonie met de Provincie Limburg tegen de Archeologiedagen in 2023 een project uitwerken voor jongeren in het kader van de provinciale actie Jong redt Oud.

Op dit ogenblik schakelt het Archeohuis vrijwilligers in bij het archeologisch onderzoek dat de KU Leuven uitvoert op het Lommelse Kristalpark. Daar zijn ook jongeren bij betrokken. Op termijn worden al die vondsten in het Archeohuis bewaard.

Nieuwsoverzicht
Museum Kolonie

Openingsuren & contact

Erfgoedhuis De Barrier

adres
Luikersteenweg 2443920 Lommel
Tel. tel.
0492 43 65 24
e-mail
info@erfgoedlommel.be

Zaterdag van 13.30 tot 16.30 uur. Ook open op afspraak.

Deel deze pagina