naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Buurtbewoners en jongeren denken na over de toekomst van het jongerencentrum

09 november 2022 (wo)
Dinsdag 8 november vond in Lommel het participatiemoment rond het jongerencentrum plaats. Buurtbewoners uit de omliggende omgeving en leden van de jeugdraad, als vertegenwoordigers van de Lommelse jongeren, werden persoonlijk uitgenodigd om deel te nemen aan deze avondsessie.

Op deze manier kregen beide groepen een kans om vragen te stellen en input te geven vooraf aan de ontwerpfase. Stad Lommel wil in 2023 starten aan de bouw van een jongerencentrum op de site Adelbergpark. De invulling van het jongerencentrum werd kort toegelicht door Peter Vanderkrieken, schepen van Jeugd: “Er is een dienstvleugel waar stadsdiensten en welzijnsorganisaties zoals het JAC zich zullen vestigen. Ook het OverKop-huis zal mee verhuizen van de Norbert Neeckxlaan naar deze nieuwe locatie. Tot slot worden er verschillende flexplekken, stille ruimtes en een polyvalente zaal voorzien waar jongeren gebruik van kunnen maken voor vrijetijdsactiviteiten, opleidingen, workshops en studeerplekken.“

Na een toelichting door het bestuur samen met de architecten, werden de 50-tal deelnemers uitgenodigd om samen na te denken en vragen te stellen rond drie thema’s: omgeving, het gebouw en de werking van het jongerencentrum. De grootste bezorgdheden waren het aantal parkeerplaatsen voor zowel auto, fietsen als elektrische steps. Ook het mogelijke sluipverkeer bij een eventuele verkeersknip is een aandachtspunt. Deze verkeersknip zou betekenen dat het gedeelte Adelbergpark dat rechtstreeks aan het jongerencentrum grenst, niet meer toegankelijk zal zijn voor autoverkeer. Ruimte voor een keerbeweging werd naar voor gebracht als oplossing om dit sluipverkeer tegen te gaan.

Bij het gebouw werd er zowel naar het interieur als naar de aankleding aan de buitenzijde gekeken. Deelnemers waren van mening dat het gebouw zijn eigenheid mag uitstralen, maar dat het zeker niet te industrieel mag ogen. De vergroening werd gezien als een positief punt voor de aankleding van de omgeving en het gebouw. De hoogte, akoestiek en inkijk in omliggende gebouwen zijn punten waar het architectenteam mee aan de slag zal gaan.

Alle input van de avond wordt nu verwerkt door de projectgroep van stadsmedewerkers en architecten. De presentatie en het verslag zal later terug te vinden zijn onder de webpagina www.lommel.be/jongerencentrum.

Nieuwsoverzicht
Participatiemoment jongerencentrum Lommel

Contact

Jeugd

adres
Norbert Neeckxlaan 503920 Lommel
Tel. tel.
011 399 650
e-mail
jeugd@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

Wil je langskomen? Maak eerst een afspraak via mail of telefoon.

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina