naar top

Nieuw windpark ingehuldigd

02 juni 2023 (vr)
Vlaams Minister van Energie Zuhal Demir heeft in aanwezigheid van een groep 12-jarigen uit de lagere scholen in Lommel het nieuwe windpark op Lommel Kristalpark ingehuldigd. In totaal werden 8 oude windturbines ontmanteld en 12 nieuwe, meer performante windturbines gebouwd.

Het maakte van dit project niet enkel het grootste repowering project in Vlaanderen, maar
ook het grootste windpark van Vlaanderen dat in één keer werd opgebouwd.

Het windpark telt na repowering en bouw van de 12 nieuwe windturbines in totaal 17 windturbines, die samen bijna 2,5 keer meer groene stroom opwekken dan het oude windpark. Concreet produceert het nieuwe windpark groene stroom equivalent aan het gemiddeld jaarlijks verbruik van 33.400 gezinnen. Bovendien vermijdt het nieuwe windpark jaarlijks de uitstoot van zo’n 53.000 ton CO2. Een mooie bijdrage tot de realisatie van de klimaatdoelstellingen die op verschillende beleidsniveaus vooropgesteld worden. Meer lokale, hernieuwbare energie draagt niet alleen bij aan de noodzakelijke energietransiie, het leidt ook tot meer energie-onafhankelijkheid van het buitenland.

Deze week bezoeken bijna 500 kinderen uit de lagere scholen van Lommel het windpark om in 4 interactieve klascontainers alles te leren over windenergie. Door een combinatie van educatie en beleving kunnen de kinderen o.a. een virtuele klim tot boven op de gondel maken, zelf energie opwekken door te fietsen en de kracht van de wind ervaren dankzij een grote propeller.

Windturbines passen in ambities van vlaams windplan 2025 en dragen bij aan
klimaatdoelstellingen

Zowel de repowering als de uitbreiding van het windpark in Lommel passen in het Windplan 2025 van de Vlaamse regering die als doelstelling heeft om tegen 2030 een geïnstalleerd vermogen van 2.642 MW aan windenergie in Vlaanderen te hebben. (ter informatie – eind 2022 was in Vlaanderen 1.736 MW aan windenergie geïnstalleerd)

Met het nieuwe windenergieproject in Lommel is er echter niet alleen een enorme groei in productie van windenergie, maar wordt ook bijgedragen tot de realisatie van de vele klimaatdoelstellingen die op de verschillende beleidsniveaus vooropgesteld worden. De bouw van de windturbines past onder meer in de realisaOe van het TACO2-plan om de provincie Limburg tegen 2050 klimaatneutraal te maken.

Bovendien draagt de ontwikkeling en bouw van lokale projecten van hernieuwbare energie bij aan de noodzakelijke energietransitie en leidt dit ook tot meer energie-onafankelijkheid van het buitenland.

Lees meer in het bijgevoegde persbericht

Nieuwsoverzicht
Inhuldiging windpark

Contact

Milieu en Natuur

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
e-mail
milieu@lommel.be

Wil je langskomen? Maak eerst een afspraak via mail of telefoon.

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina