naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Wedstrijd zet innovatie en duurzame woonprojecten in de kijker

27 juli 2023 (do)
Uit de snel veranderende samenleving en de klimaatuitdagingen blijkt duidelijk dat er nood is aan nieuwe woonvormen en een duurzamere manier van bouwen. 

Met een wedstrijd wil stad Lommel de Lommelse woningen en woonprojecten in de kijker zetten die inspirerend zijn voor de inwoners door hun innovatief karakter en duurzaamheid.

Innovatieve woonprojecten spelen in op andere en nieuwe woonnoden. Nieuw samengestelde gezinnen, de groeiende groep alleenstaanden, de vergrijzing, maar ook de stijging van energieprijzen en bouwmaterialen en de hogere energieprestatienormen zorgen ervoor dat we vooral slimmer en anders moet bouwen en verbouwen met veel aandacht voor betaalbaarheid, toegankelijkheid en duurzaamheid.

Daarnaast wordt ook gekeken naar de manier waarop de woning of woonproject past in de omgeving en zorgt voor een kwalitatieve woonomgeving, gezien de steeds dalende beschikbare open ruimte. Dit zorgt ervoor dat we dichter bij elkaar gaan wonen, waardoor privacy, sociaal contact en groenbeleving een steeds belangrijkere rol zullen spelen.

Goede voorbeelden
Met de wedstrijd wil stad Lommel aandacht geven aan de goede voorbeelden van Lommelse bouwheren die hun vrienden en buren willen inspireren. Meteen is er de focus op de energiedoelstellingen waarvoor Lommel zich heeft geëngageerd in het Lokaal Energie- en Klimaatpact.

De wedstrijd richt zich op gerealiseerde woningen en woonprojecten in Lommel die voldoen aan de voorwaarden uit het wedstrijdreglement. De wedstrijd loopt t.e.m. 31 augustus. Daarna buigt een deskundige jury zich over de ingezonden projecten. Er worden twee winnende projecten aangeduid die elk 2.000 euro ontvangen. Na de wedstrijd volgt een expo met alle geselecteerde woningen en projecten.

Alle informatie op www.lommel.be/woonwedstrijd en via wonen@lommel.beNieuwsoverzicht
woonwedstrijd

Openingsuren & contact

Wonen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
e-mail
wonen@lommel.be

Opgelet! De stadsdiensten werken enkel op afspraak tijdens de openingsuren. Alle info via www.lommel.be/afspraak 

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina