naar top

Nieuwe samenwerking tussen politie en vrederechter moet burengeschillen sneller oplossen

30 juni ’17 (vr)
De lokale politie van Lommel en het vredegerecht slaan de handen in elkaar om samen en gratis meer burenruzies en andere problemen op te lossen. Daarvoor werd een samenwerkingsprotocol ondertekend.

Bij burenruzies en geschillen waarvoor de tussenkomst van de politie wordt gevraagd zal voortaan onmiddellijk de vrederechter van het kanton worden ingeschakeld om een verzoening uit te werken. Deze nieuwe manier van werken moet ervoor zorgen dat er via de verzoeningsprocedure bij de vrederechter – die gratis is en door de wijkagent wordt opgestart – sneller een oplossing komt voor problemen zoals burenruzies of kleine criminaliteit.

Het gaat dus om ‘kleine’ geschillen die soms uitgroeien tot grote problemen en zaken die nu ook vaak geseponeerd worden omdat die voor het parket geen beleidsprioriteit zijn.

Gratis en snel
Concreet komt het erop neer dat (wijk)agenten bij een tussenkomst zullen wijzen op de mogelijkheid om een vrederechter in te schakelen. Na het invullen van een standaardformulier worden de betrokken partijen door de vrederechter van het kanton opgeroepen om samen naar een oplossing te zoeken.

Het voordeel is dat de behandeling van deze zaken gratis en snel gebeurt en dat er zo goed als geen formaliteiten bij komen kijken” zegt Beatrijs Mevesen, vrederechter van het kanton Neerpelt-Lommel. “Ook het inschakelen van een advocaat is niet nodig. Nadat het vredegerecht het formulier ontvangen heeft, komt de zaak op korte termijn voor.

Voorwaarde is wel dat iedereen aanwezig is. Als er een akkoord wordt bereikt, stellen we een officieel proces-verbaal op. Gebeurt er daarna nog iets, dan kan elke partij hiernaar teruggrijpen. Het heeft dezelfde waarde als een vonnis. Wanneer een akkoord
uitblijft, krijgen de personen in kwestie info over welke procedures ze moeten volgen en waar ze advies kunnen inwinnen.

Ook de politie is tevreden over het samenwerkingsprotocol. “Het is een extra instrument om tot een oplossing te komen,” besluit korpschef Bart Voordeckers. “Voor de wijkagenten in het bijzonder is dit een absolute meerwaarde.” Eerste resultaten uit andere zones tonen aan dat in één op de twee zaken een oplossing gevonden wordt dankzij het project.

Nieuwsoverzicht
Samenwerking politie en vredegerecht

Openingsuren & contact

Politie

adres
Dorp 573920 Lommel
Tel. tel.
011 399 899
e-mail
info@politie.lommel.be
Vandaag:8 tot 20 u

De politie is voor dringende zaken 24 uur op 24 bereikbaar op het noodnummer 101. Voor minder dringende klachten of aangiften kan je een afspraak maken via deze link