naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Economie en natuur slaan handen in elkaar voor Kristalpark III

26 oktober ’17 (do)
Kristalpark III en Natuurpunt vinden samen een uniek draagvlak om het bedrijventerrein economisch te ontwikkelen met respect voor de natuur. Concreet verkoopt Kristalpark III 48,85 ha aan Natuurpunt waardoor een groenbuffer ontstaat die een duurzaam leefgebied voor aanwezige soorten creëert.

Dit alles wordt samengevat in een charter dat ondertekend wordt door Kristalpark III, Natuurpunt en lokale natuurverenigingen. Het akkoord waarbij Kristalpark III en Natuurpunt de handen in elkaar slaan rond de ontwikkeling van het zonnepark wordt neergeschreven in een charter. Met dit charter erkent Kristalpark III dat er binnen de groenbuffer natuurwaarden aanwezig zijn die niet gehinderd mogen worden.

Onder de noemer Tijdelijke Natuur krijgt Natuurpunt steeds voldoende tijd om welbepaalde soorten te verplaatsen naar de groenbuffer indien nodig. Natuurpunt respecteert op haar beurt de economische invulling van het bedrijvenpark. Belangrijk is dat ook Natuurpunt Noord-Limburg, de Werkgroep Levend Zand en de Belgische Arachnologische Vereniging ARABEL, die allen actief zijn op de site, het charter mee ondertekenen. Dit lokaal draagvlak maakt het akkoord uniek. ‘Wij zijn trots dat we deze samenwerking, waar klimaat en economie de handen in elkaar slaan, kunnen uitrollen in onze stad en dat we dit charter met alle partijen kunnen ondertekenen’, zegt burgemeester Peter Vanvelthoven. ‘Dit toont aan dat bedrijven zich op een natuurvriendelijke manier kunnen vestigen én groeien binnen onze regio.’

Grootste zonnepark van de Benelux

Aanleiding van dit akkoord is de komst van een groot zonnepark met een oppervlakte van 210 voetbalvelden. De 300.000 zonnepanelen kunnen in de toekomst 25.000 gezinnen van groene stroom voorzien. Op 18 oktober 2017 werd de stedenbouwkundige vergunning voor het zonnepark ingediend. Met de ondertekening van het charter ligt de weg open voor de verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein. ‘Klimaat en natuur zijn erg belangrijk voor LRM’, zegt Stijn Bijnens, CEO LRM. ‘Ons klimaatplan en de plannen voor Kristalpark III tonen dit ook aan.

Rekening houdend met de verbrede natuurbuffer en het zonnepark, beschikt Kristalpark III nog steeds over 222 hectare uitgeefbare percelen verdeeld over een logistieke zone, een regionale bedrijvenzone, een ecologische bedrijvenzone en een mega projectzone. Bedrijven zullen rechtstreeks groene stroom kunnen afnemen van het zonnepark via groene stopcontacten. Tel de windturbines hier ook bij en Kristalpark III is – letterlijk en figuurlijk – het groenste bedrijventerrein van Vlaanderen.’ 

Met de verkoop van 48,85 hectare grond aan Natuurpunt wordt de groenbuffer uitgebreid. Op die manier kan deze buffer- naast haar verbindingsfunctie - ook een duurzaam leefgebied worden voor diverse dier- en plantensoorten op Kristalpark III.  ‘We zijn erg verheugd met deze samenwerking’, zegt Lieven De Schamphelaere, voorzitter Natuurpunt. ‘We tonen met dit charter aan dat economie en natuur hand in hand kunnen gaan. Het bedrijvenpark wordt verder ontwikkeld, met oog voor de natuur. Door de uitbreiding van de groenbuffer krijgen ook de gevoelige diersoorten op het terrein een mooi leefgebied.'

Nieuwsoverzicht
Kristalpark en natuurpunt

Openingsuren & contact

Lokale economie

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
Fax fax
011 399 740
e-mail
lokale.economie@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

De stadsdiensten werken voorlopig enkel op afspraak. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Lees meer artikels over

Deel deze pagina