naar top

Lommel kiest radicaal voor de zon

12 juli ’18 (do)
De stad investeert dit jaar ruim 500.000 euro om de daken van sporthal de Soeverein, de stadswerken en Hoevezavel uit te rusten met zonnepanelen. Daarnaast start samen met Nuhma het project “Zonnedaken delen” waarbij inwoners kunnen investeren in zonnepanelen op het Huis van de Stad en De Schommel.

Wie mee investeert, zal dit verrekend zien in de eigen energiefactuur. Met de nieuwe en bestaande projecten blijft Lommel eenzaam koploper in ons land wat groene stroomproductie betreft, met een capaciteit van groene stroom voor liefst 65.000 gezinnen.

Stedelijke gebouwen grotendeels zelfvoorzienend
Als Lommel trekken we voluit de kaart van Pure Energie. Daar hoort ook groene stroom op onze stedelijke gebouwen bij. Via de Energy Service Company (ESCO) van Infrax werden de mogelijkheden onderzocht. In eerste instantie pakken we de sporthal van de Soeverein aan, met een installatie van 183 kWp, en de dienst stadswerken waar de huidige installatie uitgebreid wordt met 52,5 kWp. De totale investeringskost bedraagt ruim 440.000 euro, die volledig gedragen wordt door de stad. Daarna is woon- en zorgcentrum Hoevezavel aan de beurt. Daar investeert de stad samen met Zorggroep Lommel in een installatie van 179 kWp. De kosten worden gedeeld, waarbij de stad ruim 60.000 euro en de Zorgggroep Lommel 100.000 euro voor haar rekening neemt. Alle drie de gebouwen worden zo grotendeels zelfvoorzienend.

Zonnedaken delen
Dit najaar lanceert de stad samen met het Limburgs Klimaatbedrijf Nuhma het concept “Zonnedaken delen”. Daarvoor worden de daken van het Huis van de Stad en de sporthal van stedelijke basisschool De Schommel voorbehouden. Niet iedereen heeft een geschikt dak om zelf zonnepanelen te plaatsen. Tegelijkertijd hebben wij als stad nog grote bruikbare daken beschikbaar. Wie zelf geen zonnepanelen heeft, kan mee investeren in deze zonnedaken en zo meegenieten van het rendement. Wie mee investeert, zal dit verrekend zien in de eigen individuele energiefactuur.

Bijzonder aanbod voor verenigingen
Tot slot is Lommel één van de vier pilootgemeenten in het RHEDCOOP-project, dat staat voor Renovatie en Hernieuwbare Energiediensten via Coöperaties. RHEDCOOP verenigt in België en Nederland 15 partners  die er samen naar streven om sneller meer gebouwen energetisch te renoveren en te voorzien van hernieuwbare energie. De focus ligt op gebouwen met een directe connectie met de burger zoals verenigingsgebouwen, ontmoetingscentra of scholen. Voor een 10-tal gebouwen wordt een gratis renovatieplan opgesteld en een potentieelanalyse op het vlak van hernieuwbare energie. Vervolgens zal de vereniging Bronsgroen een coöperatief investeringsvoorstel uitwerken om de werken ook effectief te realiseren. De stad gaat het project actief toelichten aan de vele verenigingen.

Energietransitie volop aan de gang
Met al deze beleidsmaatregelen en samen met de bouw van het nieuwe zonnepark op Kristalpark wordt in Lommel de energietransitie een feit. De bestaande en geplande projecten van overheid en privé samen zullen ervoor zorgen dat straks in Lommel groene stroom voor liefst 65.000 gezinnen geproduceerd wordt. Lommel is zo eenzaam koploper in ons land wat groene stroomproductie betreft.

Interreg

 

Interreg

Nieuwsoverzicht
zonnedelen

Openingsuren & contact

Dienst Milieu en Natuur

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
Fax fax
011 399 740
e-mail
milieudienst@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

In de namiddag enkel op afspraak.

Lees meer artikels over

Deel deze pagina