naar top

Maatregelen waterverbruik n.a.v. aanhoudende droogte.

24 juli ’18 (di)
Omwille van de aanhoudende droogte heeft de Provincie Limburg een aantal maatregelen uitgevaardigd (verbod leidingwater, beperkt gebruik grond- en regenwater en captatieverbod onbevaarbare waterlopen.

Maatregelen 24/7/18

De volledige lijst van toepassingen of activiteiten, waarbij het verboden is om water uit het publieke drinkwaternet te gebruiken:

  • voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd;
  • voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden met een inhoud van meer dan 100 liter, tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van een zwembad voor het metselwerk vereist is;
  • voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen;
  • voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;
  • voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij tussen 20u00's avonds en 8u00 's morgens in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen;
  • voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen;
  • in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het prod uctieproces of de bed rijfsfaci liteiten.

Overtredingen van dit besluit worden gestraft.

Op  woensdag 25 juli wordt er een overleg georganiseerd i.v.m. captatie van water uit waterlopen en het gebruik van grond- en regenwater. Meer informatie volgt.

Bijgevoegd het volledige besluit van de provincie Limburg.

___________

Update 25/7/18

Op advies van de Vlaamse Droogtecommissie vaardigde de gouverneur op 24/7/2018 een verspilverbod op leidingwater uit, hetgeen hij op 25/7/2017 uitbreidde met extra maatregelen i.v.m. het gebruik van grond- en regenwater. Wat houdt dat precies in?

PARTICULIER / OPENBAAR BESTUUR

Verbod op verspilling leidingwater

Verbod op verspilling van regen- en grondwater tussen 08u00 en 20u00

ONDERNEMINGEN

Verbod op verspilling leidingwater tenzij absoluut noodzakelijk voor het productieproces of de bedrijfsfaciliteiten

Verbod op verspilling van regen- en grondwater tussen 08u00 en 20u00, tenzij absoluut noodzakelijk voor het productieproces of de bedrijfsfaciliteiten

LAND- EN  TUINBOUWONDERNEMINGEN

Verbod op verspilling leidingwater tenzij tussen 20u00 en 08u00 in het kader van de normale bedrijfsactiviteiten

Verbod op verspilling van regen- en grondwater in het kader van de normale bedrijfsactiviteiten, maar liefst tussen 20u00 en 08u00

___________

Update 27/7/1/ (Captatieverbod)

De afgelopen dagen werden reeds maatregelen getroffen om watergebruik te kunnen beperken. We hielden daarbij de vinger aan de pols voor wat betreft

de toestand van onze waterlopen. Gezien de meteorologische voorspellingen en vaststellingen op de afname van waterkwaliteit (en debieten) en de mogelijke

gezondheidsrisico’s en ecologische schade, vaardigt de gouverneur vandaag een captatieverbod uit op de ONbevaarbare waterlopen (m.u.v. water voor vee dat buiten staat).

Bijgevoegd het besluit

Lees meer (FAQ)

Nieuwsoverzicht
sproeien

Openingsuren & contact

Communicatiedienst

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 700
Fax fax
011 399 740
e-mail
info@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

In de namiddag enkel op afspraak.

Deel deze pagina