naar top

Lommel ondertekent charter voor een gezonde gemeente

22 mei ’19 (wo)
De stad Lommel engageert zich om deze legislatuur verder werk te maken van een samenhangend gezondheidsbeleid. Dit beleid biedt iedereen, en de meest kwetsbaren in het bijzonder, kansen en stimuleert hen om gezond te leven in een gezonde omgeving.

Het gaat over toegankelijke zorg- en welzijnsvoorzieningen, gezonde wijken en woningen, een gezond klimaat, het stimuleren van voldoende bewegen en gezonde voeding en aandacht voor het welzijn van onze bewoners. In Lommel moet de gezonde keuze de meest makkelijke keuze worden.

Om dit te realiseren, streeft Lommel volgende beleidsintenties na:

  • Planmatig en onderbouwd werken aan preventieve gezondheid met focus op beweging, gezonde voeding en geestelijke gezondheid;
  • Gezondheid een duidelijke plaats geven in het lokale meerjarenplan 2020 – 2025;
  • Meer en betere samenwerking tussen de verschillende beleidsdomeinen onderling;
  • Burgers, buurgemeenten en externe partners nauw betrekken bij het gezondheidsbeleid;
  • Lokale gezondheidsacties en -projecten zo uitdenken dat ze een samenhangend en onderbouwd geheel vormen van zowel educatie en omgevingsinterventies, als over afspraken en regels en zorg en begeleiding;
  • Communiceren naar alle stakeholders over de geleverde inspanningen en realisaties met het label Gezonde Gemeente.

Lommel geeft hiermee niet alleen uitvoering aan de eigen lokale ambities, maar helpt tegelijk mee aan de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Om het officieel te maken ondertekende schepen Nancy Bleys samen met burgemeester Bob Nijs en schepen van sport Dirk Vanderhoydonks vandaag het charter voor een gezonde gemeente 2019-2024. De stad geeft als werkgever zelf het goede voorbeeld, met het programma ‘Lommel Fit 2019’ voor alle medewerkers. Het biedt een gevarieerd aanbod van gezonde voeding, sport en beweging, natuur en mentale gezondheid. Naar aanleiding van de ondertekening van het charter gaf het stadsbestuur aansluitend op de ondertekening van het charter de officiële kick-off van dit programma.

Gewezen tennisster Sabine Appelmans deed haar eigen verhaal over het belang van sport en beweging voor onze gezondheid, en ging vervolgens met schepenen en medewerkers al sportend aan de slag.

Nieuwsoverzicht
Gezonde gemeente

Openingsuren & contact

Preventie en welzijn

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 709
e-mail
johan.claes@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

In de namiddag enkel op afspraak.

Lees meer artikels over

Deel deze pagina