OCMW-raad

Het OCMW wordt bestuurd door de raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad). De taak van de raad voor maatschappelijk welzijn is “aan de personen en gezinnen de dienstverlening te verzekeren waartoe de gemeenschap gehouden is”. Deze dienstverlening kan onder meer van curatieve, preventieve, materiële, sociale, medische, sociaal-medische of psychologische aard zijn.

De OCMW-raad vergadert voortaan aansluitend op de gemeenteraad. De eerstvolgende vergaderdata: 

  • 28 februari 2023
  • 28 maart 2023
  • 25 april 2023
  • 23 mei 2023
  • 27 juni 2023
  • 26 september 2023
  • 24 oktober 2023
  • 28 november 2023
  • 19 december 2023

Iedereen is welkom op de openbare zittingen van de OCMW-raad. De vergaderingen vinden plaats in de gemeenteraadszaal in het Huis van de Stad, Hertog Janplein 1 in Lommel, aansluitend op de gemeenteraad. Je kan de verslagen van de OCMW-raad raadplegen via deze link https://lommel.onlinesmartcities.be/suite-consult (klik rechtsboven op 'Kalender' en in het overzicht op 'RMW' om de verslagen te lezen).