Onze organisatie

Door het nieuwe dienstverleningsmodel, werken we naar een nieuwe organisatiestructuur waar we door samenwerking tussen de verschillende teams beter kunnen inspelen op de steeds snellere en toenemende veranderingen en noden binnen onze samenleving. We willen onze organisatie wendbaarder maken in functie van een klantgerichte dienst- en hulpverlening.

Hoe willen we dit realiseren? Door strategisch team- en sectoroverschrijdend samen te werken. Hiervoor komen we tot de volgende missie, visie en High Level Organogram.


Missie

Stad Lommel als daadkrachtige organisatie, waar gedreven medewerkers met goesting komen werken ten dienste van de burger.

Visie

Wij bouwen aan een warme, duurzame, innoverende en bruisende stad. Waar we buurten verbinden, bezoekers inspireren, verenigingen ondersteunen en ondernemers alle kansen bieden. Waar het goed is voor jong en oud om te wonen, te werken en te leven. Ons enthousiast team van medewerkers bouwt verder aan een efficiënte, vlot toegankelijke dienstverlening op maat van iedereen.


Grondwaarden

De waarden die we belangrijk vinden in onze werkomgeving en ook willen overbrengen naar de buitenwereld, vullen de missie en visie aan. In onze organisatie werken en handelen we vanuit de volgende waarden:

Verantwoordelijkheid/eigenaarschap • Oprechte waardering • Respect • Positiviteit • Resultaatsgerichtheid • Eerlijkheid/openheid • Vriendelijkheid

Het dienstverleningsmodel: de klant centraal

Met het nieuwe dienstverleningsmodel ligt de focus op maatwerk in de producten en situatie van de burger. Voor de burger zullen er verschillende mogelijkheden zijn om gebruik te maken van onze diensten:

  1. Klik: via de website (e-loket), sociale media, e-mail,...
  2. Bel: via de telefoon van het klantencontactcenter (KCC)
  3. Kom binnen: langsgaan bij de snelbalie, intaker OCMW of een afspraak maken
  4. Afspraak: themabalie
  5. Afspraak: themavergadering
  6. Backoffice

We vatten het dienstverleningsmodel samen in een tekening: alles vormt 1 groot geheel, een grote cirkel. onze klanten vormen de buitenschil, waarbij ze via verschillende kanalen tot in het hart van onze dienstverlening terecht komen.

Met dit model willen we:

  • een efficiënte, kwalitatieve en snelle dienstverlening aan de klant (de burger, de bezoeker, de ondernemer, de leverancier,...).
  • een klantvriendelijke en klantgerichte dienstverlening met aandacht voor de behoeftes en noden van onze klanten.
  • Een flexibele dienstverlening op maat van de klant en dit via verschillende kanalen.

Organogram

Elke organisatie heeft een organogram, dat overzichtelijk weergeeft welke plek ieder binnen het geheel bekleedt. Het organogram van Stad Lommel kan worden teruggevonden onder Downloads.

Contact

Personeel

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
e-mail
personeel@lommel.be

Wil je langskomen? Maak eerst een afspraak via mail of telefoon.

Deel deze pagina