Veelgestelde vragen over asielcentrum Parelstrand

Inhoud

20181218_lommel_0

Heeft de stad hier iets aan te zeggen? 

De onderhandelingen over de opvangtermijn verlopen rechtstreeks tussen Fedasil en Oostappen. De stad wordt hierin niet betrokken en heeft geen zeggenschap. Om alles in goede banen te leiden, werd een stuurgroep opgericht met alle betrokken partijen zoals Fedasil, de politie, de integratiedienst, vrijwilligers en de buurt. De stuurgroep komt 
wekelijks samen. 

Hoe lang blijven de asielzoekers in Lommel?

Het Parelstrand is een noodopvangcentrum en dus tijdelijk. Het contract tussen Fedasil en Oostappen loopt tot eind 2025.

Wie vangt de asielzoekers op in het Parelstrand?

Het beheer van het centrum is in handen van Fedasil. Zij zorgen voor de begeleiding en de beveiliging (24 uur op 24) van de asielzoekers op het park.

Over hoeveel asielzoekers gaat het?

Het opvangcentrum heeft een maximumcapaciteit van 750 bewoners. 

Wie wordt er opgevangen?

De personen die opvang krijgen, hebben in ons land een verzoek om internationale bescherming (asiel) gedaan en verblijven legaal in ons land. Zij komen vaak uit conflictgebieden en wachten op een uitspraak in hun asielprocedure. Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen bekijkt elk dossier apart en neemt een beslissing over het verzoek tot internationale bescherming. Deze personen hebben allemaal recht op opvang voor de gehele duur van de procedure.

Wordt er gecontroleerd wie ons land binnenkomt? Hoeveel procent krijgt nadien een positief advies?

In 2023 waren er in ons land 167 831 asielzoekers. Ongeveer 43.5% kreeg internationale bescherming. Bewoners die een negatieve beslissing krijgen, worden afhankelijk van de beslissing toegewezen aan een Dublinplaats of een open terugkeerplaats. Voor alle verzoekers tot internationale bescherming wordt er bij aanmelding een check gedaan met de algemeen nationale gegevensbank en wordt er nagekeken of de persoon Europees of internationaal geseind staat.

Wie zorgt er voor de veiligheid in het asielcentrum?

Er is 24u/24 bewaking aanwezig op de site van het Parelstrand. Fedasil is ook in nauw contact met de lokale politie, die mee instaan voor toezicht op veiligheid. 

Hoe gebeurt de toegangscontrole?

Via een digitaal scansysteem scannen de bewoners hun badge bij het binnen- en buitengaan. 
Ook externe bezoekers moeten zich aanmelden en identificeren bij aankomst.

Hoe wordt alles in goede banen geleid?

In het opvangcentrum Parelstrand is een huishoudelijk reglement van toepassing. Als dat niet nageleefd wordt, zijn verschillende sancties mogelijk, gaande van een verwittiging, een uitsluiting van bepaalde diensten of activiteiten, verplichte gemeenschapsdiensten, een disciplinaire transfer of tijdelijke uitsluiting van opvang.

Welke steun ontvangen de asielzoekers?

Fedasil voorziet materiële hulp voor bewoners. Dit houdt in dat bewoners een slaapplaats krijgen, de nodige maaltijden en begeleiding. Omdat er op het Parelstrand de mogelijkheid is om in elke chalet/caravan te koken, krijgen bewoners maaltijdcheques (via een bankkaart). Elke volwassen bewoner krijgt wekelijks 47 euro. Daarnaast krijgen ze wekelijks 9,50 euro  zakgeld. Bewoners kunnen klusjes doen in het opvangcentrum en voor 1,90 euro/uur. Daarnaast voorziet de opvangwet ook in medische, psychologische, maatschappelijke begeleiding, toegang tot onderwijs en juridische hulp.

Hoe verplaatsen de asielzoekers zich?

De bewoners van het centrum doen hun verplaatsingen vooral te voet of met het openbaar vervoer. Er wordt met De Lijn afgesproken om de bushalte in de Fabrieksstraat naar de Sint-Thomasstraat te verplaatsen. Fedasil zal zorgen voor fluohesjes en fietslichtjes en de bewoners sensibiliseren om zich zo veilig mogelijk te verplaatsen op de openbare weg.

Mogen asielzoekers hier werken? 

Asielzoekers mogen vier maanden na het indienen van hun aanvraag in ons land beginnen werken. In dit geval blijft het recht op opvang en materiële hulp gelden, maar zal de persoon in kwestie een financiële bijdrage moeten leveren indien hij in het opvangcentrum blijft wonen.

Hebben bewoners van het opvangcentrum een avondklok?

Het opvangcentrum op de site van Parelstrand is een open opvangcentrum. Mensen zijn vrij om het terrein te verlaten. Vanaf 22 uur moet het stil zijn op het terrein en wordt geluidsoverlast opgevolgd door de permanentiemedewerkers.

Wat gebeurt er met toeristen die naar het Parelstrand komen?

Voorlopig zijn er geen accommodaties beschikbaar voor verhuur aan vakantiegasten. Het gedeelte van Fedasil wordt zoveel mogelijk gescheiden van de andere huisjes van eigenaars.

Waar is de toegang van het opvangcentrum?

De toegang van het asielcentrum ligt aan de Luikersteenweg. Daar zal het in- en uitgaan van de bewoners ook gecontroleerd worden. De parking aan de Boskantstraat wordt enkel gebruikt door medewerkers van Fedasil. De Boskantstraat wordt verder enkel gebruikt door de schoolbus om de kinderen voor- en na school op te halen en terug te brengen.

Gaan de kinderen van de asielzoekers hier naar school? 

Net zoals alle minderjarigen in België, zijn kinderen die in een opvangcentrum wonen -zowel 
kinderen uit families als niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) - leerplichtig. In het 
opvangcentrum is een scholencoördinator aangesteld die in nauw contact staat met stad Lommel 
en de scholen uit de buurt (Lommel en omliggende gemeenten) om de kinderen een plekje te 
geven. Naar welke school ze gaan is afhankelijk van de draagkracht, capaciteit en de 
beschikbare ruimte van die school. Busvervoer is voorzien.

Is er WIFI op het park?

Er is Wifi voorzien voor de bewoners van het park.

Hoe brengen de asielzoekers in het centrum hun tijd door? 

In een opvangcentrum ontvangen asielzoekers de materiële hulp waarop ze wettelijk recht hebben. Die hulp betreft in de eerste plaats de basisbehoeften van de bewoners: een slaapplaats, maaltijden, sanitaire voorzieningen en kledij. Het centrum voorziet in de basisbehoeften van de bewoners, maar de asielzoekers dragen hun steentje bij in het onderhoud van de gemeenschappelijke lokalen. In het opvangcentrum worden ook verschillende activiteiten georganiseerd om de asielzoekers een zinvolle tijdsbesteding aan te bieden: workshops, cursussen, bibliotheek, sport, enz. In het verleden konden wij hiervoor ook een beroep doen op vrijwilligers uit de buurt. Wij zullen hiervoor binnenkort een nieuwe oproep lanceren.

Kan ik als inwoner van Lommel iets doen om te helpen?

Alle professionele hulpverlening wordt gecoördineerd door Fedasil. Hou hiervoor zeker de 
website www.fedasil.be/nl/lommel en Facebookpagina ‘Fedasil Lommel’ in de gaten.

Het centrum kan ook rekenen op de hulp van vrijwilligers. Regelmatig worden er vacatures voor 
nieuwe vrijwilligers geplaatst op de online kanalen van Fedasil Lommel en het platform Give A 
Day. Als u interesse heeft om een handje te helpen, kan je contact opnemen via 
info.lommel@fedasil.be.

Lommelse inwoners doneren vaak kleding en andere materialen. Daar is het opvangcentrum zeer 
blij mee. Aangezien er maar een beperkte opslagruimte is, vraagt Fedasil Lommel om steeds 
contact op te nemen als je een gift zou willen doen.

Heb je klachten, vragen of ondervind je op enige manier overlast?

Dan kan je terecht bij de buurtcoördinator op het nummer 0479 69 04 01 of op het permanentienummer 0470 21 43 38. Mailen kan ook naar info.lommel@fedasil.be

Meer info vind je ook terug op de website van Fedasil.