Orgaandonatie

In België stelt de wet de regels vast volgens welke organen of andere menselijke lichaamsmaterialen mogen worden verwijderd na de dood van een persoon.

A priori wordt iedereen in België verondersteld een potentiële donor te zijn.

Iedereen heeft echter het recht om zich hiertegen te verzetten, maar ook om te bevestigen dat hij of zij als donor wil optreden. Dit kan gebeuren door zijn of haar naasten (familie, vrienden) op de hoogte te brengen van zijn of haar keuze, maar kan ook worden geregistreerd in een databank die in geval van overlijden zal worden geraadpleegd vooraleer een eventuele verwijdering plaatsvindt. Bovendien kan iedereen op elk moment een nieuwe verklaring laten registreren.

Voor wie

Iedere meerderjarige inwoner kan een dergelijke verklaring afleggen.

Minderjarigen kunnen enkel verzet aantekenen in bijzijn van de ouder(s) of voogd.

Hoe aanvragen

Je registreert je via www.mijngezondheid.be onder 'Diverse donaties en wilsverklaringen'.

Je kan hiervoor ook bij je huisarts terecht.

Kostprijs

De registratie als donor of het verzet ertegen is gratis.

Openingsuren & contact

Bevolking

Tel. tel.
011 399 799
e-mail
bevolking@lommel.be
Vandaag:9 tot 12.30 u en 13.30 tot 16.30 u

De stadsdiensten werken op afspraak. Alle info via www.lommel.be/afspraak 
Maak hier je afspraak

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina