Afschrift overlijdensakte

De gemeente/stad stelt een overlijdensakte op van alle personen die op haar grondgebied overlijden. Wanneer je een afschrift van deze akte nodig hebt, vraag je deze dus aan in de gemeente van overlijden.

Een internationaal uittreksel van overlijden is een verkorte vorm van de overlijdensakte, opgesteld volgens internationale overeenkomsten en in meerdere talen. Het kan alleen afgeleverd worden door de gemeente van overlijden.

Voor wie

Het afschrift kan bekomen worden door familieleden in de eerste graad of door een bijzondere gemachtigde zoals een advocaat.

Hoe aanvragen

Het afschrift vraag je aan bij de dienst burgerlijke stand of via het e-loket.

Kostprijs

Het document is gratis.

Openingsuren & contact

Burgerlijke stand

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 771
Fax fax
011 399 718
e-mail
burgerlijke.stand@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

De stadsdiensten werken enkel op afspraak tijdens de openingsuren. Een afspraak aanvragen bij Dienst Bevolking kan telefonisch. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina