Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA)

Dit agentschap is, in samenwerking met de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), bevoegd voor de organisatie en de controle van activiteiten die men niet aantreft in de reguliere arbeidscircuits. Verder zijn de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen ook bevoegd om buurtwerken of -diensten te leveren.

Het doel van de PWA's is tweeledig. Aan de ene kant wil het een antwoord bieden op de behoeften van de maatschappij waaraan de reguliere arbeidsmarkt onvoldoende tegemoetkomt. Aan de andere kant wil het langdurig werklozen, leefloners en sommige financiële bijstandsgenieters integreren in de arbeidsmarkt. Werknemers die activiteiten uitvoeren in het kader van het plaatselijk werkgelegenheidsagentschap worden aangeworven met een PWA-arbeidsovereenkomst.

Openingsuren & contact

Plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (PWA)

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 790
Fax fax
011 399 793
Vandaag:9 tot 12 u

In de namiddag enkel op afspraak.

Deel deze pagina