Voorlopig rijbewijs

Lommel reikt elektronische voorlopige rijbewijzen uit.

Hoe aanvragen

Een voorlopig rijbewijs moet worden aangevraagd bij de dienst bevolking, afdeling rijbewijzen.

Kostprijs

Een voorlopig rijbewijs kost 25 euro.

Afhandeling

Je moet je voorlopig rijbewijs afhalen binnen de 3 maanden na aanvraag, anders wordt het conform de wetgeving geannuleerd. Terugbetaling van het geannuleerde rijbewijs is niet mogelijk.

Uitzonderingen

Wanneer je je voorlopig rijbewijs voor de categorie B, Model 36 (met begeleider) of Model 18 (zonder begeleider, na 20 uur rijles) zou laten vervallen, bestaat sinds 01 februari 2019 de mogelijkheid om alsnog een voorlopig rijbewijs te bekomen, nl. het Model 12.

Om dit aan te vragen, moet je je theoretisch examen opnieuw afleggen indien dit meer dan 3 jaar geleden werd afgelegd. Bovendien moet je 6 uur les volgen bij een erkende rijschool en zal je enkel met één of twee begeleiders mogen rijden. Deze personen beschikken sedert meer dan 8 jaar over hun rijbewijs B, mogen de afgelopen 3 jaar géén rijverbod hebben gehad en wonen in België.

Wat meebrengen

  • Je identiteitskaart.
  • Eventueel het aanvraagformulier dat je bij het examencentrum krijgt nadat je geslaagd bent voor het theoretisch examen.
  • Alle voorlopige rijbewijzen, behalve deze voor de categorieën A1, A2 en/of A, vereisen één of twee begeleiders.
  • Elke begeleider vult zijn/haar gegevens aan en tekent het formulier.
  • Identiteitskaart of rijbewijs van de begeleider.
  • Eventueel een attest van de rijschool.
  • Eventueel een attest van de politie na verlies of diefstal.
  • Een recente pasfoto die aan deze voorwaarden voldoet.

Meer info

Met het besluit van de Vlaamse Regering van 9 juni 2017 werd aan de Vlaamse gemeenten de taak gegeven om de in het BVR opgenomen rijopleidingsverplichtingen, meer bepaald de minimumduurtijd van de praktische rijopleiding van 9 maanden en de verplichte vorming van begeleiders in de rijopleiding met vrije begeleiding, te controleren.

De vernietiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 juni 2017 heeft als gevolg dat er door de Vlaamse gemeenten geen toezicht op de naleving van deze specifieke voorwaarden moet gebeuren.

Daarenboven heeft dit op vandaag ook tot gevolg dat:

  • kandidaat-bestuurders die een rijopleiding met vrije begeleiding volgen, niet langer verplicht zijn om zich te laten bijstaan door een begeleider die een vorming heeft genoten;
  • de minimumduurtijd van de praktische rijopleiding opnieuw drie maanden bedraagt.

Belangrijk! Het terugkommoment blijft behouden.

Elektronisch voorlopig rijbewijs

Openingsuren & contact

Rijbewijzen

Tel. tel.
011 399 775
e-mail
rijbewijzen@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

De stadsdiensten werken enkel op afspraak tijdens de openingsuren. Een afspraak aanvragen bij Dienst Bevolking kan telefonisch. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina