WZC Hoevezavel en Kapittelhof

Het OCMW van Lommel beschikt over twee woon- en zorgcentra. WZC Kapittelhof is gelegen in het levende centrum, terwijl WZC Hoevezavel zich in het rustige groen bevindt. Graag stellen wij beide woon- en zorgcentra aan u voor:

Woon- en zorgcentrum Hoevezavel

In de groene wijk Heeserbergen opende het Woon- en zorgcentrum Hoevezavel zijn deuren in juni 2015. Dit nieuwe woon- en zorgcentrum biedt plaats aan 120 senioren, verspreid over 4 afdelingen. Elke afdeling bestaat uit twee leefgroepen van telkens zo’n 15 bewoners.

Tussen het groen … Het geeft de gelegenheid aan de bewoners en hun familie om een wandeling te maken, zoveel   mogelijk te genieten van de natuur en de omgeving, even te verpozen op een bank, een gezellige babbel te slaan in een van de aangename zithoekjes voor het huis. Hier kan je tot rust komen.

Woon- en zorgcentrum Kapittelhof

In hartje Lommel-centrum opende het Woon- en zorgcentrum Kapittelhof in  juni 2012. WZC Kapittelhof kan je vinden achter Het huis van de stad en herbergt niet alleen een woon- en zorgcentrum, onder hetzelfde dak bevinden zich de Assistentiewoningen Kapittelhof, het Dagverzorgingscentrum De Mantel en het dienstencentrum ‘t Trefpunt.

In het Woon- en zorcentrum Kapittelhof wonen 77 senioren, verspreid over 3 afdelingen. Elke afdeling bestaat uit twee leefgroepen, van telkens 13 tot 14 bewoners.

Een bruisend woon- en zorgcentrum in een levend centrum… Winkels, horeca  en evenementen bevinden zich op wandelafstand.

Dienstverlening

Verpleging en verzorging

Het is een misverstand te denken dat de residenten van onze woon- en zorgcentra niets meer zelf mogen doen. Onze wens is dat uw zelfstandigheid zo lang mogelijk behouden blijft. Daarom probeert het team van de afdeling “zorg op maat” te bieden en in te spelen op de individuele noden van elk persoon. Hierbij horen goede afspraken tussen de bewoner, familie en het team van verpleegkundigen en verzorgenden.

Een hulp bij de verzorging is het medische en verpleegkundige dossier. Dit is enkel toegankelijk voor bevoegd personeel dat uiteraard door het beroepsgeheim gebonden is.

Al deze aspecten van verzorging en verpleging worden gecoördineerd door de coördinator intramurale dienstverlening, de dagelijks verantwoordelijke en onze hoofdverpleegkundigen.

Kinesitherapie

Mobiliteit is uitermate belangrijk voor het behouden van de zelfstandigheid. Wanneer we merken dat een bewoner zich moeilijk kan verplaatsen of behelpen, starten wij een behandeling in samenspraak met de huisarts.

Voor de bewoners die een bepaalde graad van zorgbehoevendheid hebben, stellen wij zelf een aantal kinesisten ter beschikking, zij helpen ook bij het ochtendtoilet en de maaltijdbegeleiding.

Zo kunnen zij zien wat de oudere “kent” en “kan” en eventueel een behandeling voorstellen.

Voor de senioren die niet aan deze eisen voldoen, werken wij met zelfstandige kinesisten, in samenspraak met de bewoner.

Ergotherapie

Dit is een dienstverlening die wij bieden aan onze bewoners die een bepaalde graad van zorgbehoevendheid hebben. Het behoud van een zo groot mogelijke zelfstandigheid is ons streven en tevens een van de belangrijkste taken van onze ergotherapeuten. Alle activiteiten van het dagelijkse leven worden op een aangename manier gestimuleerd. Hierrond werken ergotherapeuten nauw samen met de dienst animatie.

Palliatieve ondersteuning

Sterven hoort bij het leven, in WZC Hoevezavel & Kapittelhof is dit niet anders.

Met palliatieve zorg willen wij totaalzorg bieden aan onze bewoner voor wie geen genezing meer mogelijk is. De aandacht gaat uit naar comfortzorg, pijn- en symptoomcontrole in samenwerking met de huisarts, het begeleiden van de bewoner en familie, een luisterend oor,…

Wij beschikken niet over een palliatieve eenheid, wel over een palliatief support team. Dit is een team van mensen extra opgeleid om ondersteuning te bieden aan de bewoner, zijn familie en het personeel van de afdeling.

Tevens streven wij naar een intensieve begeleiding van de laatste levensfase door een vroegtijdige zorgplanning op te stellen. Het afdelingshoofd zal u hierover informeren.

Brochures rond de werking van ons support team vindt u op onze afdelingen.

Maaltijden en diëten

Onze maaltijden worden door eigen personeel bereid onder de deskundige leiding van diëtisten. Een gezonde, evenwichtige voeding is belangrijk voor iedereen, zeker voor onze senioren.

Beperkingen in de maaltijden (bv. diëten), worden hier op een positieve manier opgevangen. Het samenstellen van een dieet gebeurt altijd in samenspraak met de bewoner, hoofdverpleegkundige, diëtiste en huisarts.

Bewoners die bepaalde gerechten liever niet eten, kunnen dit bespreken zodat er voor een alternatief kan gezorgd worden.

Op de afdeling kan u de menukaart vinden.

Zoals eerder aangehaald vinden wij het belangrijk dat onze bewoners zo lang mogelijk mobiel blijven. Ook het aspect “eenzaamheid” willen wij tegengaan. Daarom is één van onze huisregels dat de bewoners per afdeling de maaltijden samen gebruiken. Hierop worden enkel om medische redenen uitzonderingen gemaakt.

Kleding en wasserij

Het woon- en zorgcentrum beschikt over een eigen wasserij die voornamelijk instaat voor het wassen van de persoonlijke kledij van onze bewoners. Het onderhoud van het bedlinnen, de handdoeken en washandjes besteden we uit aan een externe wasserij.

Er is de keuze of men gebruik maakt van deze dienst, die u kenbaar maakt bij opname. Er wordt een maandelijks forfaitair bedrag van € 60 gevraagd.

Het WZC beschikt over een systeem om de kledij te tekenen. Deze is verplicht, hiervoor wordt een eenmalig bedrag van € 50 aangerekend.

Bepaalde kledingsstukken (handwas) kunnen niet in onze wasserij gewassen worden.

Meer info betreffende de wasserij vindt u in een aparte infobrochure.

Technische dienst en onderhoud

Het personeel van onze technische dienst zorgt voor de meeste onderhoudswerken. Zij voeren tevens kleine herstellingen uit van zaken die eigendom zijn van het huis.

De medewerkers van de onderhoudsdienst staan in voor net onderhoud van uw kamer en de gemeenschappelijke ruimtes. Zij helpen eveneens bij een aantal praktische taken zoals het opdienen van de maaltijden, vervoer van het wasgoed, enz.

Ontspanningsactiviteiten

Eerst en vooral proberen wij de ontspanningsactiviteiten vanuit de thuissituatie verder te zetten. Hiervoor laten we ons helpen door de familie.

De dienst animatie biedt hiernaast, in samenwerking met onze ergotherapeuten en kinesisten, een uitgebreid gamma ontspanning aan.

Aangezien WZC Hoevezavel & Kapittelhof geen “rust-roest-huizen” willen zijn, zijn de ontspanningsactiviteiten aangepast aan onze bewoners. Dit kan al met zeer eenvoudige activiteiten zoals lichte huishoudelijke werkjes, contacten met medebewoners, elkaar helpen en steunen…

Persoonlijk initiatief is hierbij zeer belangrijk.

Een greep uit ons aanbod: kaarten, kienen, knutselen, sjoelen, koken, bibliotheek…

Voor de zorgbehoevende bewoners biedt het personeel van de animatiedienst samen met de verzorgenden en de ergotherapeuten een passende tijdsbesteding.

Naast een aantal huisactiviteiten worden er ook regelmatig uitstappen georganiseerd samen met de familie van de bewoners.

“De Klepperman” is een tweemaandelijks huiskrantje dat onze dienst animatie uitbrengt en wat al onze bewoners in hun postvakje krijgen.

Cafetaria / ontmoetingsruimte

In WZC Hoevezavel & Kapittelhof is eveneens het dienstencentrum “’t Trefpunt” ondergebracht dat voor iedereen toegankelijk is en waar diverse activiteiten georganiseerd worden. In onze cafetaria’s die toegankelijk zijn voor de bewoners en hun bezoekers, kunt u terecht voor een gezellig praatje, met of zonder drankje aan sociaal tarief.

Wij verzorgen de bediening tijdens weekdagen van 13u30 tot 17u. Op zon- en feestdagen nemen vrijwilligers deze taak op zich.

Kapster

De woon- en zorgcentra beschikken elk over een kapsalon, uitgebaat door een zelfstandige kapster. Het staat iedere bewoner vrij hierop een beroep te doen.

Deze prestaties zijn niet inbegrepen in de verblijfskosten. De mogelijkheid bestaat om deze bij de maandelijkse verblijfskosten te laten factureren of om zelf rechtstreeks met de kapster af te rekenen.

Indien men kiest voor een andere kapper dan deze aangesteld door het OCMW, dient de bewoner en/of familie zelf in te staan voor de betalingen.

Voetverzorging

De woon- en zorgcentra hebben de beschikking over medische voetverzorgsters. Deze bezoeken de bewoners die dit wensen op regelmatige basis. De prestaties zijn niet inbegrepen in de dagprijs. Deze worden apart gefactureerd en kunnen via de hoofdverpleegkundigen aangevraagd worden bij de thuisdiensten van het OCMW.

Geloofsbeleving en morele begeleiding

Zoals reeds vermeld zijn wij een open huis. Dit wil ook zeggen dat wij ieders godsdienstige, ideologische en filosofische overtuiging respecteren.

Beide woon- en zorgcentra beschikken over een stille ruimte, die toegankelijk is voor ieders geloof.

Bewoners die dit wensen, kunnen beroep doen op morele bijstand.

Sociale dienst, administratie en directie

De maatschappelijk werkster van de sociale dienst van de woon- en zorgcentra is uw eerste aanspreekpunt naar een opname toe. Zij begeleidt u zowel op administratief als op praktisch vlak.

Eenmaal in het woon- en zorgcentrum kunt u altijd beroep doen op deze dienst met uw vragen om informatie, begeleiding en advies bij financiële en administratieve problemen.

De administratieve medewerkers van het woon- en zorgcentrum vindt u bij de hoofdingang. Naast het onthaal van bewoners en bezoekers staan zij vooral in voor het behandelen van de facturatie aan de ziekenfondsen, het verwerken van de facturen van de huisartsen en de algemene administratie.

De directie staat in voor een harmonieuze werking van de woon- en zorgcentra.

Ook hier kunt u steeds met eventuele vragen en/of opmerkingen terecht.

Bezoek

Wij trachten van ons huis een “thuis” te maken. Daarom zijn er geen vaste bezoekuren. In principe kunnen onze bewoners van ‘s morgens tot ‘s avonds bezoek ontvangen. Om praktische redenen vragen wij echter om rekening te houden met de momenten van de verzorging, vooral tijdens de ochtendzorgen.

Vanaf 21.00 u worden de deuren gesloten. Daarna kunt u aanbellen aan de voordeur.

Indien u uw familielid meeneemt voor een uitstapje vragen wij u om het personeel hiervan op de hoogte te brengen. Dit om hen niet onnodig ongerust te maken.

Het is heel belangrijk voor onze bewoners dat zij het contact met familie, vrienden, buren en kennissen niet verliezen! Dit contact draagt bij tot het “zich goed voelen”.

Het woon- en zorgcentrum voor enkele dagen, of langer verlaten kan ook. Spreek dit wel tijdig af met de dienstverantwoordelijke.

Indien de gezondheidstoestand van de bewoner kritiek is, bestaat de mogelijkheid om ‘s nachts naast het bed te blijven.