Aanvraagprocedure WZC Hoevezavel en Kapittelhof


De kandidaat-bewoner neemt zelf de beslissing om naar WZC Hoevezavel of Kapittelhof te komen. Enkel wanneer dit niet kan, moeten derden deze beslissing op zich nemen.

Het OCMW van Lommel werkt via een gezamenlijke wachtlijst voor beide woon- en zorgcentra, zo kan men zijn voorkeur kenbaar maken.


Opnamevoorwaarden

 • ten minste 65 jaar zijn (uitzonderingen mogelijk)
 • niet langer in staat zijn thuis te wonen, ondanks het inschakelen van thuisdiensten en mantelzorg
 • duidelijk te kennen geven dat u zelf kiest voor een opname in het woon- en zorgcentrum

Aanvragen worden altijd persoonlijk en vertrouwelijk behandeld.


Aanvraagprocedure

Indien u zou willen opgenomen worden in één van onze woon- en zorgcentra of u wenst zich op de wachtlijst te  laten inschrijven, maakt u best een telefonische afspraak met de opnamedienst (Kelly van Heeswijk  011/ 550 183 of kelly.van.heeswijk@ocmwlommel.be).

Bij een aanvraag tot opname en/of plaatsing op de wachtlijst wordt er een opnamedossier opgesteld. Volgende gegevens zijn hiervoor nodig:

 • een dossier met identiteitsgegevens en bijkomende informatieve gegevens zoals ziekenfonds, huisdokter, gegevens van de kinderen en/of andere belangrijke personen
 • een sociaal verslag, opgesteld door de maatschappelijke werkster van de opnamedienst (bevat voornamelijk familiale en sociale gegevens)
 • een medisch dossier in te vullen door de behandelende arts

 Al deze gegevens worden verstrekt tijdens een aantal gesprekken met de kandidaat-bewoner en/of de familie of contactpersonen.

Zodra alle documenten ingevuld in ons bezit zijn, wordt het dossier voorgelegd aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW. Na goedkeuring staat de kandidaat-bewoner op de wachtlijst.


Dagprijzen
 

 • Eenpersoonskamer: € 51,94 (inwoners van Lommel) of € 56,46 (niet-inwoners)
 • Echtparen: € 83,11 (inwoners van Lommel) of € 90,43 (niet-inwoners)
 • Kortverblijf: € 55,20 (inwoners Lommel) of € 59,72 (niet-inwoners)
 • Waskosten/maand (1 persoon): € 60
 • Waskosten/maand (echtpaar/koppel): € 100
 • Voetverzorging/beurt: € 10,10
 • Korting per dag afwezigheid: € 6,78
Kapittelhof

Openingsuren & contact

Opnamedienst WZC Hoevezavel en Kapittelhof

adres
Jan Davidlaan 113920 Lommel
Tel. tel.
011 550 183
e-mail
kelly.van.heeswijk@ocmwlommel.be

Deel deze pagina