Optimo

Sinds april 2016 heeft de traditionele afvalophaling in Lommel plaatsgemaakt voor een vernieuwend proefproject. Afvalintercommunale Limburg.net heeft samen met Lommel een ander ophalingssysteem ingevoerd waarbij het mogelijk is om meerdere fracties in één keer op te halen zonder dat de kost stijgt. In Lommel worden nu naast huisvuil, groenafval en pmd daarom ook zachte kunststoffen en textiel huis-aan-huis worden opgehaald. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van nieuwe huisvuilzakken. 


Waarom dit project?

Het lijkt in eerste opzicht misschien een gek idee, maar dat is het dat allerminst. Pakweg 40 jaar geleden bestond er alleen restafval. Dat haalden we huis-aan-huis op. Geleidelijk aan kwamen er meer fracties bij. In de logica van toen werd voor elke nieuwe fractie die er bij kwam ook een nieuwe ophaling georganiseerd, met een extra vrachtwagen. Ook vandaag rijdt er voor elke fractie, voor elke kleur zak zeg maar, nog altijd een afzonderlijke ophaalwagen rond. Maar dat systeem is op lange termijn niet houdbaar. Dankzij de snel evoluerende wetenschap komen er immers steeds meer recyclagemogelijkheden en is er daarom nood aan meer gescheiden fracties. Maar het is praktisch niet haalbaar, niet goed voor het milieu, extra mobiliteit op overvolle wegen en vooral financieel niet betaalbaar om steeds meer vrachtwagens in te zetten.

Daarom heeft Limburg.net onderzocht of er geen systeem mogelijk is waarbij niet voor elke nieuwe fractie een nieuwe vrachtwagen nodig is. De aanleiding voor het project in Lommel was het feit dat Limburg.net een optisch sorteersysteem leerde kennen, dat in de Scandinavische landen frequent gebruikt wordt. Het elektronische systeem sorteert zakken geautomatiseerd op kleur. Dit systeem maakt het mogelijk om meerdere fractie samen in te zamelen en ze achteraf perfect te scheiden, dit blijkt ook uit de praktijk.

In eerste instantie werd het project ingevoerd op proef om te testen of het inzamelen van meerdere fracties ook daadwerkelijk efficiënter is dan het oude systeem. Intussen is het systeem definitief in werking. Naast huisvuil, groenafval en pmd, worden nu ook zachte kunststoffen en textiel huis-aan-huis ingezameld. Nieuw is ook dat we al deze fracties op één dag, om de 2 weken kunnen aanbieden. In het bestaande systeem werd er wisselend opgehaald: groen en pmd de ene week, restafval de andere.


Samen in de vrachtwagen en toch nog beter sorteren?

In tegenstelling met wat soms werd gedacht, sorteren we dus helemaal niet minder dan vroeger. Integendeel het systeem bied de mogelijkheid om net nog meer en beter te sorteren. We kunnen dus gemakkelijk en zonder veel extra kosten, bijkomende fracties huis aan huis inzamelen.


Nieuwe zakken met stevige sluiting

Omdat verschillende fracties in één vrachtwagen terecht komen, is het belangrijk dat de zakken niet opengaan of scheuren zodat de fracties ongewild weer gemengd worden. Daarom worden in Lommel voor het project speciale zakken gebruikt met een nieuwe sluiting.


De naam Optimo

Het nieuwe systeem kreeg de naam ‘Optimo’ mee. De naam verwijst naar ‘optimale mobiliteit’ en tegelijkertijd ook naar het optimaal sorteren en inzamelen van afvalstoffen. Het eerste deel van de naam verwijst alternatief ook naar de ‘optische scheiding’ die het hart van dit nieuwe systeem zal vormen.


Omruilen oude rollen

Heb je nog volledige rollen van de oude zakken (huisvuil, pmd of groen)? Aan de balie van het Huis van de Stad, bij de dienst stadswerken of op het recyclagepark kan je volledige rollen oude zakken omruilen voor nieuwe. Aangesneden rollen kan je niet omruilen. 


Persoonlijke afvalkalender

Je vindt je persoonlijke afvalkalender ook op de site van Limburg.net. Selecteer Lommel, je straatnaam en je huisnummer.

Meer informatie over Optimo op lommel.proefproject.be.

Bedeling huisvuilzakken

Over de bedeling van de huisvuilzakken en mogelijke extra huisvuilzakken lees je alles op www.lommel.be/huisvuilzakken

optimo

Openingsuren & contact

Dienst Milieu en Natuur

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
Fax fax
011 399 740
e-mail
milieudienst@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

In de namiddag enkel op afspraak