GAS 4

Wat is GAS 4? 

Inbreuken op stilstaan en parkeren en negeren van de verkeersborden C3 & F103

De gemeenteraad van Lommel heeft beslist om vanaf 1 maart 2016 de GAS 4 procedure toe te passen. De nieuwe GAS-wet van 24 juni 2013 biedt namelijk de mogelijkheid aan steden en gemeenten om onderstaande inbreuken te sanctioneren met een administratieve geldboete:

  • Inbreuken op de regels rond het stilstaan en parkeren
  • Het negeren van de verkeersborden C3 (verboden toegang in beide richtingen) en F103 (voetgangerszone) die worden vastgesteld door camera's.

Deze inbreuken werden voordien behandeld door het parket.

Protocolakkoord

Met de procureur de konings werd voor deze inbreuken een protocolakkoord afgesloten. Hierin staan bepalingen omtrent informatieuitwisseling, de wijze van behandeling van de dossiers en rapportering.

Procedure GAS 4

  1. De politieagent of parkeerwachter -vaststellende ambtenaar stelt de inbreuken m.b.t. het stilstaan en parkeren vast in respectievelijk een proces-verbaal (PV) of bestuurlijk verslag (BV). Inbreuken voor het negeren van de verkeersborden C3 en F103 worden vastgesteld met onbemande camera's .
  2. De overtreder ontvangt een brief met de boete en een kopie van het PV of BV.
  3. Na ontvangst van de brief kan de overtreder binnen de 30 dagen een verweer indienen.
  4. De sanctionerend ambtenaar kan op basis van dit eventueel verweer beslissen om het dossier af te sluiten.
  5. Als de sanctionerend ambtenaar het eventuele verweer niet aanvaardt, verstuurt deze een herinneringsbrief naar de overtreder meet het verzoek om binnen een nieuwe termijn van 30 dagen te betalen.
  6. Als de overtreder geen verweer indient én de boete niet binnen de 30 dagen betaalt, volgt er een nieuwe herinneringsbrief met het verzoek om binnen een nieuwe termijn van 30 dagen te betalen.

Tegen de beslissing van de sanctionerend ambtenaar is binnen de maand beroep mogelijk bij de politierechtbank.

Geldboete

Alle inbreuken op stilstaan en parkeren die sanctioneerbaar zijn via GAS zijn omschreven in de bijzondere politieverorening, goedgekeurd door de gemeenteraad van 23 februari 2016.

Het bedrag van de GAS-boete werd vastgelegd in het KB van 9 maart 2014* en is afhankelijk van de aard van de overtreding:

  • Categorie 1: een boete van € 58
  • Categorie 2: een boete van € 116

* Wijziging van het KB op 19 juli 2018

Openingsuren & contact

Juridische dienst

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 735
Fax fax
011 399 740
e-mail
juridische.dienst@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

De stadsdiensten werken enkel op afspraak tijdens de openingsuren. Alle info via www.lommel.be/afspraak 

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina