Milieueffectenrapport Kristalpark West en Oost

De stad is bezig met de opmaak van de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUPs) “Kristalpark West”  en “Kristalpark Oost”. Het plangebied ligt ten zuiden van het bedrijventerrein Balendijk en ten noordoosten van het gerealiseerde bedrijventerrein Kristalpark III.

Het decreet van 5 april 1995 bepaalt dat er voor ruimtelijk uitvoeringsplannen een screeningsdossier ingediend moet worden om te beslissen of een milieueffectenrapport (een plan-MER) nodig is. Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie heeft op 28 april 2016 beslist dat voorliggende GRUP’s geen aanleiding geven tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-Mer niet nodig is.

Je kan de screeningsnota en de beslissing raadplegen op www.mervlaanderen.be (dossierdatabank onder dossier SCRPL15029) en tijdens de openingsuren bij de dienst ruimtelijke ordening van het Huis van de Stad.

Openingsuren & contact

Ruimtelijke planning en mobiliteit

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799 - 011 399 808
e-mail
planning@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

In de namiddag enkel op afspraak.

Deel deze pagina