Mobiliteitsplan

Het mobiliteitsplan wordt opgebouwd in drie fasen. In de oriëntatiefase, die resulteert in een oriëntatienota, worden bestaande plannen, visies en problemen verkend en geduid. De oriëntatienota van het 2de generatie mobiliteitsplan werd ter goedkeuring voorgelegd aan de Provinciale Auditcommissie (PAC) op 23/02/2010.

Op basis van de onderzoeksresultaten worden vervolgens scenario’s opgebouwd die tot een duurzame mobiliteit moeten leiden. De resulterende synthesenota werd aan de PAC voorgelegd op 25/05/2010 en gunstig beoordeeld.

Als laatste fase van het mobiliteitsplan wordt het beleidsplan opgemaakt. Het gekozen scenario wordt verder geconcretiseerd en een actieprogramma uitgewerkt. Het beleidsplan werd op 14/10/2010 voorgelegd aan de PAC.

Het huidig mobiliteitsplan dateert dus van 2010 en is aan vernieuwing toe. In 2023 zal een volledig nieuw mobiliteitsplan opgesteld worden, waarin eenzelfde aanpak wordt gehanteerd als hierboven wordt omschreven.  

Openingsuren & contact

Ruimtelijke planning en mobiliteit

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
e-mail
mobiliteit@lommel.be
Vandaag:9 tot 12.30 u en 13.30 tot 16.30 u

Opgelet! De stadsdiensten werken enkel op afspraak tijdens de openingsuren. Alle info via www.lommel.be/afspraak 

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina