GRUP Openbare nuts- en woonzone Lutlommel

Op 27 september 2016 werd het voorontwerp van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Openbare nuts- en woonzone Lutlommel” ter voorlopige aanvaarding voorgelegd aan de gemeenteraad. Het plangebied is gelegen in Lutlommel, in de omgeving van de sport- en jeugdterreinen en wordt begrensd door de Heuvel, Konijnenpijp, Enneven, Hazelaarstraat en Plataanstraat.

Het stadsbestuur wil door de opmaak van dit GRUP een duidelijke en gefundeerde visie ontwikkelen voor het binnengebied, deels bestemd als woonuitbreidingsgebied, deels als zone voor gemeenschapsvoorzieningen.

Stand van zaken
Van 12 oktober 2016 tot en met 10 december 2016 liep het openbaar onderzoek van het GRUP “Openbare nuts- en woonzone Lutlommel”. Gedurende die periode kon iedereen zijn opmerkingen en bezwaren. Het stadsbestuur is op dit ogenblik aan het kijken op welke manier het plan bijgestuurd kan worden om aan de opmerkingen zoals geformuleerd tijdens het openbaar onderzoek tegemoet te komen.

Openingsuren & contact

Ruimtelijke planning en mobiliteit

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799 - 011 399 808
e-mail
planning@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

In de namiddag enkel op afspraak.

Deel deze pagina